Zverejnené: 04.01.2018

V roku 2018 o dôvod viac, prečo využívať druhý pilier


Article image

Druhý dôchodkový pilier je kapitalizačný pilier. To znamená, že každý sporiteľ si sporí na vlastnom účte a výška budúceho dôchodku vyplácaného z 2. piliera,  bude závisieť najmä od skutočne zaplatených príspevkov do 2. piliera počas celej fázy sporenia, ako aj od ich zhodnotenia.

Výška príspevkov sa však postupne mení. Zákon postupne posilňuje druhý pilier tým, že sa výška príspevkov od roku 2017 každoročne zvyšuje o 0,25 %. V roku 2017 dosiahla 4,25 % z vymeriavacieho základu, v roku 2018 to bude 4,50 %. Do roku 2024 dosiahne výška  príspevku úroveň 6 % z vymeriavacieho základu a bude a uplatňovať vo všetkých nasledujúcich rokoch.

Celková výška odvodu na storobné poistenie sa nemení

Výška odvodov do 1. piliera sa zase bude v danom období adekvátne znižovať tak, aby suma odvodov do 1. a 2. piliera dosahovala v súčte vždy 18 %.

U zamestnávateľov, SZČO a dobrovoľne poistených nedochádza k zmene a naďalej odvádzajú v súčte rovnakú výšku odvodov poistného na starobné poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Ako sa postupne mení výška príspevku do 2.piliera

Od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 bola sadzba povinného príspevku 4 % z vymeriavacieho základu, 

  • v roku 2017 4,25 % z vymeriavacieho základu
  • v roku 2018 4,50 % z vymeriavacieho základu
  • v roku 2019 4,75 % z vymeriavacieho základu
  • v roku 2020 5,00 % z vymeriavacieho základu
  • v roku 2021 5,25 % z vymeriavacieho základu
  • v roku 2022 5,50 % z vymeriavacieho základu
  • v roku 2023 5,75 % z vymeriavacieho základu 
  • v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 6 % z vymeriavacieho základu

 

Porovnanie dôchodku v 2. pilieri  TU.

 

Autor článku: Maroš OvčarikUžitočné články

Finančný Kompas v médiách