HC


Zverejnené: 20.08.2020

Viete koľko skutočne zaplatíte za pôžičku?


Article image
Keď sa už rozhodnete pre pôžičku, nesiahnite po prvej ponuke, ktorú vám núkajú. Vyžiadajte si ponuky aspoň troch bánk, prípadne iných poskytovateľov. Ľudia, ktorí nemajú prehľad vo financiách alebo majú finančné problémy sa môžu v rozhodovaní príliš unáhliť a zoberú si úplne nevýhodnú pôžičku.Úroková sadzba je dôležitá, no tvorí iba časť celku RPMN

Úrok je poplatok, ktorý je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi za požičanie finančnej čiastky na základe dohody s veriteľom. Z číselného hľadiska sa úrok pri pôžičke môže vyznačovať ako rozdiel medzi vypožičanou a vrátenou finančnou čiastkou. Úrok je totiž číselné vyjadrenie. Za číslom musí byť uvedené obdobie, na aké sa vzťahuje. Vyjadruje sa v percentách.

Ročná percentuálna miera nákladov – RPMN

Keďže sú ponuky úverov pre obyčajného človeka často mätúce, vznikla bankám i splátkovým spoločnostiam povinnosť uvádzať vo svojich ponukách aj v zmluvách Ročnú percentuálnu mieru nákladov – RPMN. Pre žiadateľa je najvýhodnejší úver na bývanie, hypotéka alebo pôžička, ktorá má najnižšiu RPMN.

Faktory ovplyvňujúce výšku RPMN:
  • výška pôžičky, ktorú vám banka poskytne,
  • doba splácania pôžičky,
  • náklady spojené s poskytnutím pôžičky (ako napr. spracovateľský poplatok),
  • výška mesačných splátok,
  • úroková sadzba.
RPMN konkrétne obsahuje výšku všetkých nákladov, ktoré sú prepočítané na jeden kalendárny rok. Okrem úrokovej sadzby sú v RPMN zahrnuté aj jednorazové poplatky (poplatok za spracovanie úveru, administratívny poplatok) a pravidelné poplatky, ktoré sa platia s úverovou splátkou (poplatok za poistenie, ak je poistenie nevyhnutnou súčasťou úveru a iné).

Ak je súčasťou pôžičky aj povinnosť mať otvorený úverový účet a spotrebiteľ musí zároveň platiť poplatok za jeho vedenie, tak aj tento poplatok sa započítava do RPMN.

Ak by niektorá banka neuviedla RPMN v zmluve o poskytnutí úveru, úver sa podľa zákona o spotrebiteľských úveroch považuje za bezúročný a klient nie je povinný platiť ani poplatky spojené s jeho poskytnutím.

Kto vám požičia najvýhodnejšie

Je dobre sa zamyslieť sa nad tým, odkiaľ si peniaze chcete požičať. Či z banky alebo od nebankovej spoločnosti. Ak si chcete požičať od nebankovej spoločnosti, odporúčame kontaktovať overené nebankové spoločnosti. Informujte sa aj o tom, ako banka alebo nebanková spoločnosť postupuje v prípade omeškania so splácaním, aká je sankčná úroková sadzba.

Úroková sadzba pri pôžičke sa dá vypočítať nielen matematickým vzorcom, ale aj online kalkulačkou. Vďaka nej jednoducho zistíte, koľko si z banky môžete požičať. Pomôže vám naša kalkulačka pre pôžičky.
 
Porovnanie pôžičiek všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 
 odporúčame kontaktovať overené nebankové spoločnost


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách