Zverejnené: 22.03.2024

Vláda schválila návrh novely zákona o PZP: Priplatíme si?


Article image
V stredu vláda schválila nové pravidlá v povinnom zmluvnom poistení. Cieľom týchto zmien je zlepšiť fungovanie systému PZP a zvýšiť ochranu osôb poškodených v dôsledku nehody s motorovým vozidlom. Ak parlament zmeny schváli, majitelia motorových vozidiel  budú mať síce lepšie poistenie, ale aj vyššie pokuty. Zmeny sa však môžu premietnuť do cien služieb poisťovní. Novelou by sa mali poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zaoberať na najbližšej schôdzi parlamentu. Jej účinnosť je navrhnutá od 1. augusta 2024.

Podľa nových pravidiel sa zvyšujú maximálne sumy, ktoré poistenie pokrýva. Doteraz PZP krylo škody do maximálnej výšky 5,24 milióna eur, podľa schválenej novely bude tento limit vyšší, a to na úrovni 6,45 milióna eur. Rezort financií zvýšil aj maximálnu hranicu škody na majetku, a to z pôvodnej sumy 1,05 milióna eur na 1,3 milióna eur.

Podľa vyjadrenia Ministerstva financií, doterajší systém nebol jednotný a každá poisťovňa si výšku škody určovala podľa svojich vlastných pravidiel. Často sa preto stávalo, že poškodení boli nespokojní s priznanou výškou priznaného poistného a spory tak končili na súdoch. Novela zavádza jednotný mechanizmus a poisťovne tak budú mať jasné pravidlá, podľa ktorých budú výšku škody určovať a to v súlade s príslušnou vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR, ktorú využívajú aj súdy.

„V návrhu zákona upravujeme viacero oblastí, vďaka čomu prakticky zlepšujeme fungovanie systému PZP a zároveň zvyšujeme ochranu ľudí, v prípade práv voči poisťovniam. Všetky zmeny reagujú na konkrétne životné situácie, ktoré sa objavili v praxi, a som rád, že sa nám zmeny k lepšiemu podarilo dostať do legislatívy,“ vyjadril sa  minister financií SR Ladislav Kamenický.

Novela ochráni aj  klientov poisťovní, ktorí meškajú s úhradou PZP. Ak klient zabudol alebo nemohol načas zaplatiť PZP (a to aj napriek tomu, že zmluva bola stále platná), poisťovňa mohla voči klientovi uplatniť regres (sankciu) na uhradené poistné plnenie aj vo výške 100 % vyplatenej náhrady. Po novom už v podobných prípadoch poisťovne nebudú môcť uplatňovať sankciu a klient bude plne krytý cez PZP.

Aká bude výška pokút?

Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení prináša aj ďalšiu zmenu v súvislosti so zvyšujúcimi sa sumami poistného a to zvýšiť aj výšku pokút, ktoré je oprávnený uložiť okresný úrad. Platí to pre majiteľa motorového vozidla, ktorý je povinný uzatvoriť si PZP a túto povinnosť si nesplnil. Kým doteraz môžu okresné úrady uložiť za porušenie spomínanej zákonnej povinnosti pokutu v rozmedzí od 16,60 eura do 3 319,40 eura, po novom to bude od 50 až 5 000 eur. Výška minimálna sumy pokuty sa tak zvýši trojnásobne.

Podľa vyjadrenia Slovenskej asociácie na ochranu práv poškodených novela zavádza len akési povinné minimu zmien zo smernice (zvyšuje limity poistného krytia, rozširuje definíciu motorového vozidla, zavádza povinné poistenie pre silnejšie elektro-kolobežky, vytvára priestor pre elektronickú komunikáciu a doklady). Znenie posilňuje práva poisťovateľov (napr. regresy, nároky) a zvyšuje sankcie za nezaplatenie PZP. Tieto pokuty budú smerovať do štátnej kasy, neputujú späť do systému PZP – na posilnenie garančného fondu (SKP), prípadne prevenciu nehôd, či zníženia počtu nepoistených vozidiel.   

SAOPP s vyše 600 signatármi z radov odbornej verejnosti – podaním hromadnej pripomienky, ktorá obsahovala 24 zásadných pripomienok, upozornila predkladateľa úpravy na dlhoročné problémy z praxe a na to, že práva poškodených zostanú neposilnené a bez potrebných úprav, čo zrejme opäť zvýši počet súdnych sporov.

Zdroj: MFSR, SAOPP

Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách