Zverejnené: 19.07.2017

Vstúpiť či nevstúpiť do tretieho piliera? Zistite, ako funguje


Article image

Na Slovensku máme niekoľko možností, ako si vylepšiť svoj budúci dôchodok. Existuje druhý pilier, tretí pilier, ale aj množstvo možností, ako si vytvoriť svoj vlastný, dobrovoľný, štvrtý dôchodkový pilier. V tomto článku sa dozviete viac o treťom dôchodkovom pilieri. Či sa oplatí, aké sú jeho výhody aj nevýhody. A ak sa preň rozhodnem, ako si v ňom sporiť na dôchodok.

 

 

Ako funguje 3.pilier

Tretí pilier je zaujímavý z dvoch dôvodov. Prvým je zapojenie zamestnávateľa do môjho dôchodkového sporenia, druhým možnosť využiť daňovú výhodu.

Každý zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, či svojim zamestnancom bude prispievať, alebo nie. Ak sa rozhodne prispievať, zvolí si výšku príspevku, lehotu splatnosti, ale môže napríklad podmieniť platenie príspevkov príspevkami svojich zamestnancov. Všetkým, ktorým zamestnávatelia prispievajú do 3.piliera, vrelo odporúčam do neho vstúpiť.

Pokiaľ ide o výšku príspevkov, najčastejšie sú to dve percentá z vymeriavacieho základu (prípadne z hrubej mzdy). Takže, ak zamestnávateľ prispieva dvomi percentami a rovnakou sumou si prispieva zamestnanec, ide v zásade o stopercentné zhodnotenie vkladu hneď na začiatku. A takúto výhodu by sme hľadali márne pri iných typoch sporenie na dôchodok.

Sporenie v treťom pilieri je zároveň daňovo zvýhodnené. Sporitelia majú možnosť odpočítať si od základu dane sumu zaplatených príspevkov. Nesmie to však byť viac ako 180 eur za rok. Daňové zvýhodnenie si však môžu uplatniť len tí klienti DDS, ktorí do tretieho piliera vstúpili po 1. januári 2014 alebo podpísali so svojou DDS dodatok k staršej zmluve. Ak niekto vstúpil do tretieho piliera pred uvedeným dátumom a nepodpísal žiadny dodatok k už uzavretej zmluve, daňové zvýhodnenie si uplatniť nemôže.

 

Ako zarábajú fondy 3.piliera

Výkonnosti fondov v rámci 3.piliera sú skôr priemerné, často dokonca podpriemerné. O to viac je dôležité vybrať si ten správny fond. Pozerať sa aj na minulú výkonnosť. Na to, čo už dokázali jednotliví správcovia.

 

Prehľad ročných výkonnosti jednotlivých fondov od ich vzniku:

Fond Výkonnosť fondu
NN  - Rastový príspevkový fond 6,75%
AXA - Globálny akciový dôchodkový fond 5,64%
Tatra banka - Comfort life 2040 3,36%
Stabilita - Akciový fond 2,64%
AXA- Príspevkový doplnkový fond 2,63%
NN - Vyvážený príspevkový fond 2,41%
Tatra banka - Comfort life  2030 2,23%
Stabilita - Výplatný fond 1,93%
Stabilita - Príspevkový fond 1,69%
Tatra banka - Comfort life 2050 1,56%
NN - Konzervatívny príspevkový fond 1,03%
NN -Dôchodkový výplatný fond 1,02%
Tatra banka - Comfort life 2020 0,20%
Tatra banka - Dôchodkový výplatný fond 0,18%
AXA - Výplatný doplnkový fond 0,16%

 

Aký fond si vybrať

Pokiaľ vám do dôchodku ostáva desať a viac rokov, odporúčame radšej voliť rastové fondy, akciové fondy. Jednoducho tie, ktoré investujú čo najväčší podiel do akcií. U týchto je najväčší potenciál zaujímavejších výnosov.  Ak vám do dôchodku ostáva menej ako 10 rokov, rozumné je zvážiť aj vyvážené fondy, u ktorých je menšia pravdepodobnosť výraznejších výkyvov vo výkonnosti (tzv. volatilia).

Pokiaľ si meníme fond v rámci tej istej spoločnosti, zmena je bez poplatku. Pokiaľ si však meníme DDS-ku, môžeme sa stretnúť s poplatkom. A to za predpokladu, že DSS-ku zmeníme do jedného roka, od kedy sme do nej vstúpili. Inak je tiež bez poplatku.

 

Pre koho je 3.pilier povinný

Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce je vstup do III. piliera povinný a zamestnávatelia im musia prispievať. Riziková práca je práca, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou. Je to práca zaradená do tretej a štvrtej kategórie.

 

Vždy aktuálny prehľad výkonnosti fondov v 3.pilieri TU.

Vždy aktuálny prehľad výkonnosti fondov v 2.pilieri TU.

 

Autor: Maroš OvčarikUžitočné články

Finančný Kompas v médiách