Zverejnené: 25.09.2023

VÚB banka mení svoj cenník od 1.7.2023


Article image
VÚB banka od 1. júla 2023 mení svoj cenník. Zmeny sa dotknú aktívneho využívania účtu pri odmene za vernosť, hotovostných a bezhotovostných platieb na pobočke banky, kreditných a debetných kariet. Zvyšovanie poplatkov sa nevyhlo ani pokladničným a zmenárenským službám.Účty

Odmena za vernosť pre VÚB ÚČET a VÚB ÚČET MAGNIFICA
Aktívne využívanie VÚB Účtu
 • klient aspoň 1x za mesiac využije službu Internet banking alebo Mobil banking ,
 • súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na tomto účte za kalendárny mesiac je min. 700 eur, predtým to bolo 500 eur.
Aktívne využívanie VÚB Účtu Magnifica
 • klient aspoň 1x za mesiac využije služby Internet banking alebo Mobil banking ,
 • súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na tomto účte za kalendárny mesiac je min. 1200 eur, predtým to bolo 1 000 eur.
Pri skupine produktov, ktoré sa posudzujú za kalendárny mesiac pre získanie Odmeny za vernosť sa mení: zostatky na vkladových účtoch v EUR a CM, sporiacich účtoch a hodnota investícií do podielových fondov Eurizon SK / Eurizon Lux a hodnota hypotekárnych záložných listov vedených na majetkových účtoch vo VÚB (súčet hodnôt priemerných denných zostatkov na týchto produktoch za mesiac min. 13 000 eur, predtým to bolo 10 000 eur).

Odovzdávanie výpisov poštou bude za poplatok 3,20 eura / obálka, predtým to bolo 2,50 eura / obálka.

Služby spojené s bežnými a vkladovými účtami v eur a v cudzích menách.
Od 1.7.2023 pribudne v cenníku nový poplatok vo výške 10 eur za Vystavenie potvrdenia o vedení účtu, potvrdenia o zostatku na účte, na základe žiadosti klienta v Internet bankingu/Mobil bankingu.

Obmedzenie disponovania s vkladom na účte / zriadenie vinkulácie dohodou alebo dodatkom k zmluve o účte na základe žiadosti klienta v súvislosti s poskytnutím hypotekárneho úveru/ úveru na bývanie vo VÚB, a. s. budú za poplatok 125 eur, predtým bol poplatok 80 eur.

Hotovostné operácie na účtoch

Vklad v hotovosti na účet vedený vo VÚB, a. s.:
 • mince eur do 50 ks (vrátane) a bankovky bude za poplatok 5,00 eur, predtým 3,50 eur,
 • mince € nad 50 kusov a bankovky – za každých začatých 50 ks mincí (vrátane prvých 50 ks) bude za poplatok 5,00 eur, predtým 3,50 eur.
Výber v hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta (neúčtuje sa pri výbere a opätovnom vklade v prospech účtu vo VÚB, a. s.):
 • do 5 000 eur, resp. prepočet v CM (vrátane) bude za poplatok 10 eur, predtým to bolo 8 eur,
 • nad 5 000 eur, resp. prepočet v CM bude za poplatok 10 eur, predtým to bolo 8 eur.
Vkladové účty a Vklady bez viazanosti:
Vklad v hotovosti: − mince eur nad 50 kusov – za každých začatých 50 ks mincí (vrátane prvých 50 ks) bude za poplatok 5,00 eur, predtým 3,50 eur.

Bezhotovostné operácie na účtoch

SEPA–Euro prevody  a SEPA inkasá na pobočke banky budú za poplatok 10 eur, predtým to bolo za 8 eur.
SEPA Okamžité platby na pobočke banky budú za poplatok 10 eur, predtým to bolo za 9 eur.
Prevod bankovým šekom mimo SR:
 • do 1 700,00 eur za poplatok 25 eur, predtým 15 eur,
 • od 1 700,01 eur do 17 000,00 eur za poplatok 35 eur, predtým 25 eur,
 • od 17 000,01 eur do 34 000,00 eur za poplatok 45 eur, predtým 35 eur,
 • nad 34 000,01 eur za poplatok 60 eur, predtým 45 eur.
Urgentné prevody v rámci VÚB, a. s. na pobočke banky budú za poplatok 10 eur, predtým to bolo za 8 eur.
Prijaté šeky v rámci a mimo krajín EÚ a EHP
Nákup šeku alebo šek na inkaso:
 • výplata v hotovosti bude za poplatok 1 % min. 60 eur, predtým 1 % min. 30 eur,
 • na účet vo VÚB, a. s. bude za poplatok 1 % min. 30 eur, max. 120 eur, predtým 1 % min. 15 eur, max. 70 eur.
Ostatné služby pre SEPA – Euro prevody, SEPA inkasá a SEPA Okamžité platby.
Trvalý príkaz, automatický prevod - zmena / zrušenie na pobočke banky bude za poplatok 10 eur, predtým 8 eur.
Zrušenie SEPA-Euro prevodu a SEPA inkasa pred zúčtovaním na pobočke banky bude za poplatok 10 eur, predtým 8 eur.
Autorizácia na SEPA inkaso (s limitom len v EUR) - zmena / zrušenie na pobočke banky bude za poplatok 10 eur, predtým 8 eur.

Kreditné karty

Pribudol Poplatok za plastovú kreditnú kartu 0,25 eur / mes. 0,25 eur / mes. 0,50 eur / mes.
 • Mastercard Standard - 0,25 eur / mes.
 • Mastercard World - 0,25 eur / mes.
 • Šikovná karta - 0,50 eur / mes.
 
Služby k platobným kartám
Debetné karty
Ostatné zmeny zadané na pobočke banky bude za poplatok 10 eur, predtým 5 eur.
Zmena denných limitov cez služby Nonstop banking bude bez poplatku, predtým bol poplatok 1,50 eura.
Bezhotovostná platba kartou za hazardné hry bude za poplatok 7 eur, predtým 5 eur.
Cezhraničná konverzia bude vo výške 2,4 % z transakcie, predtým 2 % z transakcie. Platí pri výbere hotovosti alebo platbe kartou v zahraničí. Pri transakciách realizovaných v mene eur sa poplatok za cezhraničnú konverziu nebude účtovať.

Kreditné karty
Zrušený poplatok za Znovu vydanie karty na pobočke banky a  Znovu vydanie karty cez služby Nonstop banking, predtým 10 eur.
Ostatné zmeny zadané na pobočke banky bude za poplatok 10 eur, predtým 5 eur.
Bezhotovostná platba kartou za hazardné hry bude za poplatok 7 eur, predtým 5 eur.

Pokladničné a zmenárenské služby

Hotovostné pokladničné operácie v eur
Výmena nominálnych hodnôt:
 • v počte bankoviek nad 10 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 10 ks bankoviek predkladaných na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava) za poplatok 10 eur, predtým 8 eur,
 • v počte mincí nad 50 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 50 ks mincí predkladaných na výmenu alebo vydávaných v rámci výmeny na základe objednávky (prvých 50 ks sa nezapočítava) za poplatok 10 eur, predtým 8 eur.
 Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete na webe Finančného Kompasu.

Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách