Zverejnené: 02.03.2020

VÚB mení od 13.1.2018 svoj cenník


Article image

 

Od januára 2018 banka zvyšuje poplatok za poskytnutie spotrebného úveru a  pri vklade hotovosti na účet. V ponuke bude nový Osobný účet dlžníka a mobilná karta Visa Inspire mobil platby.

 

VÚB KONTÁ

VÚB ÚČET

Z počtu produktov zo základnej ponuky v konte bola vylúčená ponuka 50% zľava z mesačného poplatku za vedenie konta  VÚB Účet pre vybraných aktívnych klientov Triangel a Quatro, za  min. 3 pohyby mesačne na  VÚB Účte a súčasne min. mzda vo výške 130 €.


Základný bankový produkt
Platobný účet so základnými funkciami

Banka do ceny konta zahrnula poplatky za bezhotovostné prevody iniciované Inými poskytovateľmi platobných služieb.


Osobný účet dlžníka

Banka bude mať od 1. januára 2018 v ponuke nový účet za mesačný poplatok 2 € (zmena doplnená dodatkom č. 2 k cenníku)

V cene konta je zahrnuté:

  • poplatok za jednorazový vklad alebo prevod finančných prostriedkov v sume zodpovedajúcej nepostihnuteľnej hodnote obydlia dlžníka podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v mene EUR 
  • poplatky za výber finančných prostriedkov z osobitného účtu dlžníka vo výške najviac do sumy, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením, jedenkrát za kalendárny mesiac v hotovosti v pobočke VÚB, a. s. 
  • výpis z účtu poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking alebo osobne v pobočke 1x mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking alebo poštou v rámci SR k ultimu roka
     


Hotovostné operácie

Vklad v hotovosti na účet vedený vo VÚB

Poplatok sa zvýši za vklad mincí € do 100 ks (vrátane) a bankovky, mince € nad 100 kusov a bankovky – za každých začatých 100 ks mincí (vrátane prvých 100 ks) na 1 €,  predtým bol poplatok 0,50 €.

Za nezrealizovanie nahláseného výberu hotovosti nad 10 000 €, resp. v protihodnote CM v požadovanom termíne bude poplatok vo výške 0,1% zo sumy nezrealizovaného výberu.

Predtým za  nezrealizovanie nahláseného výberu hotovosti nad 15 000 €, resp. v protihodnote CM v požadovanom termíne bol poplatok  1 ‰ zo sumy nezrealizovaného výberu


Platobné karty

Debetné karty

Banka bude mať v ponuke novú debetnú kartu  Visa Inspire mobil platby (mobilná karta).

•    Vydanie a obnova karty bude za poplatok 5 €/rok
•    Znovuvydanie karty za poplatok 10 €
•    Zmena denného limitu za poplatok 3,50 €
•    Bezhotovostná platba kartou u obchodníka v SR a v zahraničí  bude bez poplatku

 

VISA Inspire Gold, VISA Inspire , VISA Inspire Wave 2 Pay, Visa Inspire mobil platby, Maestro Dobrý anjel

Od januára 2018 v prípade zrušenia karty banka vráti pomernú časť poplatku za nevyužitý počet kalendárnych  dní.

 

Výber hotovosti debetnými platobnými kartami

Pre VISA Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka) a Visa Inspire mobil platby (mobilná karta) bude nedostupná služba za výbery:

•    z bankomatu v SEPA regióne v € (okrem VÚB, a. s.), alebo v cudzej  mene s využitím služby DCC
•    z bankomatu v cudzej mene / Cash advance na území SR a v zahraničí
•    z bankomatu na Slovensku (okrem VÚB, a. s.) a v zahraničí kartou vydanou v cene účtu Start Junior
•    nebude možný ani vklad hotovosti


Služby k platobným kartám

VISA Inspire mobil platby (mobilná karta)

Pre mobilnú kartu nebude možný  príplatok za expresné vydanie alebo znovu vydanie karty/expresné vydanie alebo znovu vytlačenie PIN-u (služba bude bezplatná pre Visa Inspire Gold), za doručenie platobnej karty/PIN-u kuriérom na území SR a za  zaslanie karty / PIN z pobočky banky poštou na klientom stanovené miesto.

VISA Inspire Wave 2 Pay
Pre platobnú kartu bude nedostupná služba:
•    Zobrazenie zostatku cez bankomat VÚB, a. s.
•    Zobrazenie zostatku cez bankomat  na Slovensku (okrem VÚB, a. s.) a v zahraničí
•    Zmena PIN cez bankomat
Od januára 2018 bude možné realizovať bezhotovostné platby kartou u obchodníka v SR a v zahraničí.

 

Úvery

Spotrebné úvery

Poskytnutie spotrebného úveru bude s poplatkom 4% z objemu úveru,  predtým bol poplatok  2% z objemu úveru.

 

Pokladničné a zmenárenské služby

Výmena nominálnych hodnôt

V počte bankoviek nad 10 ks sa bude uplatňovať odplata za každých začatých 10 ks  bankoviek predkladaných na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava)  za poplatok 1 €,  predtým 0,50 €

V počte mincí nad 100 ks sa bude uplatňovať odplata za každých začatých 100 ks
mincí predkladaných na výmenu alebo vydávaných v rámci výmeny na základe objednávky (prvých 100 ks sa nezapočítava) za poplatok 1 €,  predtým 0,50 €.

 

Porovnať všetky účty môžete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách