Zverejnené: 04.03.2020

VÚB mení od 2.5.2017 svoj cenník


Article image

VÚB banka rozširuje možnosti získania 100% zľavy z mesačného poplatku pri VÚB Účtoch.

VÚB Účty


Majiteľom VÚB Účtov, ktoré budú zriadené od 2.5.2017 prostredníctvom Consumer Finance Holding, a.s., bude poskytnutá 100% zľava z mesačného poplatku za vedenie účtu po dobu 12 mesiacov od uzatvorenia Zmluvy o VÚB Účte. Podmienkou na získanie zľavy je riadne a včasné  splácanie akéhokoľvek úveru, ktorý bol poskytnutý obchodnou spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Majiteľovi účtu. 

100%  zľava  z  mesačného  poplatku  za  vedenie  účtu sa  uplatní  v  mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom Majiteľ účtu  splnil podmienky na získanie zľavy.

 

Porovnanie všetkých účtov nájdete v našom porovnávaní TU

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách