Zverejnené: 05.01.2021

VÚB mení svoj cenník od 1.4.2021


Article image
VÚB banka od 1.júna 2020 zvyšuje poplatky pri hotovostných a bezhotovostných operáciach, pri SEPA prevodoch, pri debetných a kreditných kartách. Zvyšovaniu poplatkov sa nevyhli ani pokladničné a zmenárenské služby.
 

VÚB KONTÁ

Základná ponuka produktov na výber:
Nebude v ponuke Visa Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka)
 
Bežné účty  v € a v cudzích menách a VÚB kontá
Vedenie účtu 5,00 € mesiac, predtým 4,00€ mesiac.
 

Hotovostné operácie na účtoch

Výber v hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta:
  • do 5 000 €, resp. prepočet v CM (vrátane) bude za poplatok 6,00 €, predtým 5,00 €.
  • nad 5 000 €, resp. prepočet v CM bude za poplatok 6,00 €, predtým 5,00 €.
 

Bezhotovostné operácie/platobný styk

SEPA–Europrevody a SEPA inkasá na pobočke/cez Kontakt operátor bude za poplatok 6,00 €, predtým 5,00 €.
Urgentné prevody v rámci VÚB, a.s. budú za poplatok 6,00 €, predtým 5,00 €.
 

Ostatné služby pre SEPA – Europrevody a SEPA inkasá

Trvalý príkaz, automatický prevod - zmena / zrušenie na pobočke/cez Kontakt operátor budú za poplatok 6,00 €, predtým 5,00 €.
 
Zrušenie SEPA-Europrevodu a SEPA inkasa pred zúčtovaním na pobočke/cez Kontakt operátor budú za poplatok 6,00 €, predtým 5,00 €.
 
Autorizácia na SEPA inkaso (s limitom len v EUR) - zmena / zrušenie na pobočke/cez Kontakt operátor budú za poplatok 6,00 €, predtým 5,00 €.
 
Ostatné služby pre NON SEPA-PREVODY, URGENTNÉ EUROPREVODY A URGENTNÉ NON SEPA- PREVODY
Non STP poplatok za manuálne spracovanie prevodu z dôvodu chýbajúcich, nesprávnych údajov na platobnom príkaze alebo pri požiadavke na neštandardné spracovanie prevodu na základe žiadosti klienta na pobočke/cez Kontakt operátor budú za poplatok 6,00 €, predtým 5,00 €.
 
 

Platobné karty

Debetné platobné karty
 
Od 1.4.2021 nebude v ponuke Visa Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka), ktorá bola za mesačný poplatok 0,50 €.
 
Výber hotovosti debetnými platobnými kartami
 
Výber z bankomatu (okrem VÚB, a.s.) a cez službu Cash advance na Slovensku a v zahraničí bude za poplatok 3,50 €, predtým bol poplatok 3,00 €.
 
Príplatok za expresné vydanie alebo znovuvydanie karty / expresné vydanie alebo znovuvytlačenie PIN-u bude za poplatok 15,00 €, predtým 10,00 €.
 
Zobrazenie zostatku cez bankomat VÚB, a.s bude za poplatok 0,10 €, predtým 0,05 €.
 
Zobrazenie zostatku cez bankomat na Slovensku (okrem VÚB, a.s.) a v zahraničí bude za poplatok 1,00 €, predtým 0,50 €.
 
Zmena denných limitov cez služby Nonstop banking bude za poplatok 1,50 € a Znovuvytlačenie PIN cez služby Nonstop banking bude za poplatok 3,50 €, predtým jednotný poplatok za Ostatné zmeny cez služby Nonstop banking vo výške 3,50 €.
 
V cenníku pribudol nový poplatok 2,00 € za Bezhotovostný prevod peňazí cez platbu kartou.
 
Poplatok sa účtuje za transakcie zrealizované prostredníctvom mobilných aplikácií digitálnych poskytovateľov platobných služieb, virtuálnych účtov a iných platobných služieb tohto typu (mimo elektronické peňaženky podporované vo VÚB, a.s., najmä Apple Pay, Google Pay) ako sú napr. dobíjanie predplatených kariet, iných elektronických peňaženiek, virtuálnych účtov a pod. a rovnako transakcie vo vzťahu k finančným inštitúciám, najmä pokiaľ ide o platby poistného, splátky sporenia a pod. Pri zaúčtovaní poplatku za bezhotovostný prevod peňazí cez platbu kartou sa neúčtuje poplatok za bezhotovostnú platbu kartou u obchodníka v SR a zahraničí 
 
 V cenníku pribudol nový poplatok 10,00 € za Riešenie žiadostí klientov o vrátenie platby kartou. Predovšetkým v prípade nedodania tovaru alebo služby treťou stranou. Neuplatňuje sa v prípade zneužitia platobnej karty.
 
 
Kreditné platobné karty
Znovuvydanie karty na pobočke banky a Znovuvydanie karty cez služby Nonstop banking bude za poplatok 15,00 €, predtým 10,00 €.
 
Príplatok za expresné vydanie alebo znovuvydanie karty / expresné vydanie alebo znovuvytlačenie PIN-u bude za poplatok 15,00 €, predtým 10,00 €.
 
Doručenie platobnej karty/ PIN-u kuriérom na území SR bude za poplatok 10,00 €, predtým 5,00 €.
 
Ostatné zmeny zadané na pobočke banky budú za poplatok 5,00 €, predtým 3,50 €.
 
Prevod z karty na účet v SEPA cez služby Nonstop banking, predtým Prevod z karty s rovnakým poplatkom 3,50 €.
 
V cenníku pribudol nový poplatok 2,00 € za Bezhotovostný prevod peňazí cez platbu kartou.
 
Poplatok sa účtuje za transakcie zrealizované prostredníctvom mobilných aplikácií digitálnych poskytovateľov platobných služieb, virtuálnych účtov a iných platobných služieb tohto typu (mimo elektronické peňaženky podporované vo VÚB, a.s., najmä Apple Pay, Google Pay) ako sú napr. dobíjanie predplatených kariet, iných elektronických peňaženiek, virtuálnych účtov a pod. a rovnako transakcie vo vzťahu k finančným inštitúciám, najmä pokiaľ ide o platby poistného, splátky sporenia a pod. Pri zaúčtovaní poplatku za bezhotovostný prevod peňazí cez platbu kartou sa neúčtuje poplatok za bezhotovostnú platbu kartou u obchodníka v SR a zahraničí 
 
V cenníku pribudol nový poplatok 10,00 € za Riešenie žiadostí klientov o vrátenie platby kartou. Predovšetkým v prípade nedodania tovaru alebo služby treťou stranou. Neuplatňuje sa v prípade zneužitia platobnej karty.
 

Pokladničné a zmenárenské služby 

Výmena nominálnych hodnôt:
− v počte bankoviek nad 10 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 10 ks bankoviek predkladaných na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava)  bude za poplatok 6,00 €, predtým 5,00 €.
 − v počte mincí nad 50 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 50 ks mincí predkladaných na výmenu alebo vydávaných v rámci výmeny na základe objednávky (prvých 50 ks sa nezapočítava) bude za poplatok 6,00 €, predtým 5,00 €.
 
 Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách