Zverejnené: 14.12.2020

Výpoveď PZP: Kedy a akým spôsobom sa dá zrušiť?


Article image

Existuje niekoľko dôvodov, prečo môžete dať výpoveď PZP (povinné zmluvné poistenie). Vždy si však dávajte pozor na termín výpovede. Tiež ju zbytočne neodkladajte. Viete, ako treba pri výpovedi PZP postupovať a na čo by ste si mali dať pozor?

Ako postupovať pri výpovedi PZP? 

Tlačivo na výpoveď PZP môžete získať buď v poisťovni, alebo z internetovej stránky poisťovne. Samotnú výpoveď vždy podpisuje majiteľ auta, ktorý poistnú zmluvu uzavrel. V prípade firiem však môže výpoveď podpísať zodpovedná osoba, ktorá podpisovala poistnú zmluvu. Môže tak urobiť aj osoba s plnou mocou, prípadne člen štatutárneho orgánu. 

Pri podaní výpovede inak ako k výročnému dňu zmluvy, je vždy potrebné priložiť aj kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť výpovede. 

Pri výpovedi PZP nezabudnite požiadať poisťovňu o vystavenie potvrdenia o bezškodovom priebehu, ktoré sa vám zíde v ďalšej poisťovni. 

Na čo si treba dať pozor?

Podať výpoveď PZP sa dá len 1-krát za rok a to písomne ku koncu poistného obdobia, t. j. k výročnému dňu. Výpoveď PZP musí byť doručená do poisťovne najneskôr 42 dní pred výročným dňom. Nestačí, keď v tento deň odošlete výpoveď poštou.

Výročný deň je deň, keď končí poistné obdobie. Nájdete ho jednoducho – vo vašej poistnej zmluve. Nachádza sa na bielej aj zelenej karte. Podpísanú výpoveď PZP treba priniesť osobne na pobočku poisťovne, alebo ju s dostatočným predstihom zaslať doporučenou poštou.

Ak podávate výpoveď osobne na pobočke poisťovne, je potrebné požiadať pracovníka poisťovne o potvrdenie kópie výpovede s pečiatkou poisťovne a aktuálnym dátumom jej doručenia.

Výpoveď PZP zmluvy môže podať len poistník, teda osoba, ktorá poistnú zmluvu uzatvárala a platila poistné, alebo ním určená oprávnená osoba na základe plnej moci.

Akými spôsobmi môže PZP zaniknúť?

  1. Predajom auta – v prípade, že ste auto predali, môžete zrušiť PZP aj inokedy, ako k výročiu poistnej zmluvy. Po odhlásení vozidla na polícii pošlete výpoveď PZP do poisťovne spolu s kópiou Technického preukazu s údajmi nového majiteľa. 

  2. Vznikom škodovej udalosti – PZP môžete zrušiť do jedného mesiaca od nahlásenia škody poisťovni. 

  3. Krádežou – PZP môžete zrušiť bez ohľadu na výročný deň výpoveďou poisťovni, výpoveď pošlete spolu s prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla.

  4. Vyradením z evidencie – výpoveď PZP zašlete poisťovni spolu s oznámením o vyradení z evidencie vozidiel.

  5. Nezaplatením poistného - Poistná zmluva PZP zaniká pre nezaplatenie poistného, ak poistné nebolo zaplatené do 1 mesiaca od jeho splatnosti.

  6. Dohodou medzi poisťovňou a poistníkom.

Poraďte sa s odborníkom

V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom výpovede PZP alebo samotného uzatvorenia PZP, neváhajte nás kontaktovať. Mnoho poisťovní ponúka v rámci povinného zmluvného poistenia rôzne bonusy a zľavy. Pripravili sme si pre vás prehľad jednotlivých benefitov, vďaka ktorým jednoducho nájdete poisťovňu, ktorej podmienky vám budú vyhovovať. 

 

Zoznam a adresy poisťovní pre doručenie výpovede PZP

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevského rad 4

815 74  Bratislava

AXA pojišťovna a. s.

Kolárska 6

811 06  Bratislava

ČSOB Poisťovňa, a. s.

Žižkova 11

811 02  Bratislava

Generali Poisťovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

Groupama poisťovňa a. s.

Miletičova 21

821 08 Bratislava 

Komunálna poisťovňa, a. s.

Štefánikova 17

811 05 Bratislava

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4

816 23 Bratislava

Union poisťovňa, a. s.

Karadžičova 10

813 60 Bratislava

UNIQA poisťovňa, a. s.

Krasovského 15

P.O. Box 232

850 00 Bratislava 5

Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Karadžičova 17

825 22 Bratislava 26

 

Porovnanie Povinného zmluvného poistenia TU.

Autr článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách