Zverejnené: 13.04.2017

Základný bankový produkt


Základný bankový produkt  je balík služieb, ktorý každá banka na základe legislatívnej požiadavky  v zmysle ustanovenia §27 d zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách musí povinne zaradiť do balíkového portfólia svojich produktov. Služby a produkty zahrnuté v základnom balíku sú presne určené. Mesačný poplatok za produkt je 0 €.

V zmysle vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky sa v rámci Základného bankového produktu poskytujú tieto služby:

 • Založenie a vedenie účtu
 • Mesačný výpis z účtu
 • Platobná karta a jej obnova po skončení platnosti
 • Zriadenie, vedenie a zrušenie služby Internet banking
 • Neobmedzený počet vkladov a výberov hotovosti v mene EUR v pobočke banky
 • Neobmedzený počet výberov hotovosti z bankomatu vlastnej banky
 • Neobmedzený počet prijatých platieb
 • Neobmedzený počet príkazov na úhradu zadaných na obchodnom mieste alebo elektronicky v mene EUR
 • Neobmedzený počet realizácií trvalých príkazov na úhradu a inkás zadaných na obchodnom mieste alebo elektronicky v mene EUR
 • Neobmedzený počet bezhotovostných platieb kartou za tovar a služby


Podmienky zriadenia a vedenia základného bankového produktu

 • Klient nevlastní v žiadnej banke a ani v žiadnej pobočke zahraničnej banky osobný účet
 • Jeho mesačný príjem ku dňu podania žiadosti nepresahuje 400 €
 • Súčet kreditných transakcií pripísaných na účet za kalendárny rok nepresiahne 5 600 €

Základný bankový produkt si klient môže založiť na ktorejkoľvek pobočke banky. Potrebuje občiansky preukaz, Čestné vyhlásenie, že jeho mesačný príjem nie je vyšší ako 400 €  ku dňu podania žiadosti a Čestné vyhlásenie, že aktuálne nevlastní v žiadnej inej banke a ani v pobočke zahraničnej banky osobný účet.