Zverejnené: 15.03.2017

Zmena hranice príjmu pre hypotéky s bonifikáciou pre mladých


Article image

Ako sa mení hranica prijmu

Hranica príjmu na získanie hypotéky pre mladých od 1.4.2015 do 30.6.2015 je 1193,40 € (1,3-násobok priemernej mzdy). Pre manželov a partnerov sa berie do úvahy dvojnásobná suma, teda 2386,80 €. Ak jeden z partnerov nemá príjem a spoločne žiadajú o hypotéku, priemerná mzda druhého partnera za predchádzajúci rok môže byť až do výšky 2386,80 €.

Kto má nárok na hypotéku pre mladých

Hypotekárny úver pre mladých so štátnym príspevkom je určený klientom do 35 rokov. Priemerný príjem žiadateľa v predchádzajúcom kalendárnom roku nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR  počas predchádzajúceho štvrťroku, čo znamená, ak klient požiada o hypotéku od apríla do júna 2015, jeho priemerný hrubý mesačný príjem v roku 2014 nesmie prekročiť priemerný hrubý mesačný príjem v národnom hospodárstve  zo 4. štvrťroku 2014.

Zvýhodnené úročenie platí len na prvých 5 rokov od poskytnutia hypotekárneho úveru a jeho výška je stanovená zákonom o štátnom rozpočte. Aktuálna výška dotácie je 3% z toho 2 % dotuje štát a 1 % dotuje banka. Klient môže získať štátny príspevok maximálne na sumu 50 000 € a zároveň nesmie prekročiť 70 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách