Zverejnené: 02.03.2020

Zmeny cenníka SLSP od 1.1.2018


Article image

 

Slovenská sporiteľňa od januára 2018 pripravila pre klientov banky zmeny vo svojom cenníku. Zmeny sa týkajú hotovostných a bezhotovostných operácií, pokladničných služieb a platobných kariet.

Účet

V ponuke banky pribudol nový účet Osobitný účet dlžníka.

Mesačný Poplatok za vedenie Účtu bude 2 €
V balíku je zahrnuté:

  • jednorazový vklad hotovosti alebo bezhotovostne na Účet správcom konkurznej podstaty podľa osobitného predpisu v mene EUR
  • jedenkrát za kalendárny mesiac výber hotovosti z Účtu vo výške podľa osobitného predpisu

Ostatné Poplatky súvisiace s Účtom

Zmena nakladania s Účtom bude  s poplatkom 2 €, predtým bol poplatok 1,65 €.


Platobné služby - bezhotovostné operácie

 V prípade Realizácie trvalého Platobného príkazu na úhradu z Účtu klienta v prospech Účtu, Účtu sporenia, Vkladového účtu a Vkladnej knižky toho istého Klienta v Banke bude služba bez poplatku, predtým 0,20 €.

 

Platobné služby – hotovostné operácie

Vklad hotovosti na Účet 3. Osobou bude s poplatkom 3 €, predtým bol poplatok 1,50 €.

V cenníku pribudli poplatky za služby:

Spracovanie mincí pri vklade/výbere

Triedené mince
od 101 – 500 mincí s poplatkom 3 €
od 501 mincí  s poplatkom 10 €
 
Netriedené mince
od 101 – 500 mincí s poplatkom 6 €
od 501 mincí s poplatkom 20 €

Poplatok za Spracovanie mincí pri vklade a výbere Banka účtuje pri každej hotovostnej operácii pri počte mincí od 101 kusov. Mince v počte do 100 kusov Banka nespoplatňuje.

 

Pokladničné služby

Zamieňanie bankoviek a mincí rôznych nominálnych hodnôt/ Realizácia výberu v definovanej štruktúre mincí/bankoviek podľa žiadosti Klienta bude s poplatkom 3 €. Predtým zamieňanie bankoviek a mincí rôznych nominálnych hodnôt, ktoré klient predložil banke alebo banka odovzdala klientovi  bolo za poplatok 0,01 € za kus, min.0,60 €.

Spracovanie mincí pri zamieňaní

Triedené mince
od 101 – 500 mincí s poplatkom 3 €
od 501 mincí  s poplatkom 10 €
 
Netriedené mince
od 101 – 500 mincí s poplatkom 6 €
od 501 mincí s poplatkom 20 €

 

Platobné karty

Debetné karty

Banka z cenníka vylúčila Cestovné poistenie KOOPERATIVA.


Používanie debetných a kreditných  platobných kariet

Za Platby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie si klienti priplatia. Poplatok za službu bude 3 €,  predtým 2 €.

 

Sporenie, Vkladné knižky

Sporenie na rezervu

Banka vylúčila z produktu Poistenie odcudzenia mobilných zariadenia za poplatok 18 € /rok  

Detská vkladná knižka

Banka vylúčila z produktu Detskú poistka PLUS za poplatok 18 € /rok.
 

Ostatné služby

Vinkulácia prostriedkov na Účte, Vkladovom účte a Účte sporenia bude  za poplatok 80 €, predtým bola  Vinkulácia prostriedkov na Účte, Vkladovom účte s poplatkom 70 €.


V cenníku pribudol poplatok vo výške 20 € za Vydanie iného ako základného potvrdenia o Depozitnom produkte.

 

Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách