Zverejnené: 15.10.2019

Zmeny cenníkov jednotlivých bánk od 1.8.2019


Article image

Banky naďalej pokračujú v úprave svojích cenníkov. Podľa zákona banky musia zverejňovať zmeny 2 mesiace pred ich platnosťou. od 1. augusta mení cenníky zatiaľ 7 bánk, konkrétne ČSOB, Cetelem, Privatbanka, UniCredit Bank, VÚB, Prima banka, Poštová banka .

ČSOB mení svoj cenník od 1.8.2019

Termínované a sporiace účty

Pri termínovaných a sporiacich účtoch si klienti priplatia za Hotovostný výber zo sporiaceho účtu. Poplatok za výber bude  4,00 €, predtým bol poplatok 3,00 €.

Hotovostné platobné operácie

Pokladničné operácie

Zvyšovaniu poplatkov sa nevyhnú ani hotovostné vklady.

Hotovostný vklad – ČSOB SR bude za poplatok 1,00 €, predtým 0,50 €.

Hotovostný výber – ČSOB SR bude za poplatok 4,00 €, predtým 3,00 €.

V cenníku pribudol poplatok za Hotovostný vklad 3. osobou. Tento vklad bude spoplatnený sumou   3,00 €.

Príplatok za spracovanie mincí v EUR pri vklade na účet/výbere z účtu v rámci jedného dňa: nad 50 ks mincí bude za poplatok 5 % zo sumy, min. 3,00 €, predtým 3 % zo sumy, min. 3,00 €.

Rozmieňanie, resp. výmena hotovosti v EUR v rámci jedného dňa: nad 20 ks bankoviek alebo mincí bude za poplatok 5 % zo sumy, min. 3,00 €, predtým 3 % zo sumy, min. 3,00 €.

Bezhotovostné platobné operácie

Platba v rámci ČSOB SR a platba v prospech klienta ČSOB ČR

Za Odoslanú platbu v pobočke si klienti zaplatia 3,00 €, predtým bol poplatok 2,00 €.

SEPA platobné operácie

SEPA platba

Odoslaná platba v pobočke bude za poplatok 3,00 €, predtým 2,00 €.

SEPA trvalý platobný príkaz

Zmena a Zrušenie v pobočke  za poplatok 3,00 €, predtým 2,00 €.

Súhlas so SEPA inkasom

Zmena a Zrušenie v pobočke  za poplatok 3,00 €, predtým 2,00 €.

Cezhraničné platobné operácie

Cezhraničná platobná operácia

Odoslaná platba do zahraničia v pobočke bude za poplatok 1 %, min. 20,00 €, max. 100 €, predtým

 0,5 %, min. 18,00 €, max. 50,00 €.

Odoslaná platba do zahraničia elektronicky za poplatok 0,50 %, min. 10,00 €, max. 50,00 €, predtým  0,4 %, min. 10,00 €, max. 40,00 €.

Zrýchlená platba do zahraničia v pobočke za poplatok 0,50 %, min. 25,00 €, max. 75,00 €, predtým

0,6 %, min. 84,00 €, max. 115,00 €.

Zrýchlená platba do zahraničia elektronicky bude za poplatok 1 %, min. 50,00 €, max. 150,00 €, predtým bol poplatok 0,6 %, min. 43,00 €, max. 70,00 €.

Trvalý platobný príkaz do zahraničia

Platba na základe trvalého príkazu na úhradu do zahraničia bude spoplatnená vo výške 0,50 %, min. 10,00 €, max. 50,00 €, predtým bol poplatok  0,4 %, min. 10,00 €, max. 40,00 €.

Platobné karty

Debetné platobné karty

VISA Classic/ VISAClassic Študent /Debit MC

Banky zvýšila poplatok za vedenie platobnej karty na  2 €/mesačne, z pôvodných 1,65 €/mesačne.

Transakcie platobnými kartami

Banka zaviedla jednotný poplatok za výber hotovosti z bankomatov v zahraničí na  6,00 €, predtým bol poplatok 2 % z vyberanej sumy, min. 6,00 €.

Poplatok za spracovanie platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry bude za poplatok 3,00 €,  predtým bol poplatok 2,00 €.

Kreditné platobné karty

Ročný poplatok za plnú automatickú splátku dlžnej sumy (100-percentné inkaso) bude 15,00 €, predtým to bolo 10,00 €.

Transakcie platobnými kartami

Poplatok za spracovanie platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry bude za poplatok 3,00 €,  predtým bol poplatok 2,00 €.

Úvery

ČSOB Spotrebiteľský úver

Banka zaviedla jednotný poplatok za Spracovanie úveru vo výške 20 €/úver, predtým 2 % (min. 35 €) zo sumy úveru.

ČSOB Účelový úver na bývanie a ČSOB Úver zabezpečený nehnuteľnosťou

Spracovanie úveru za poplatok 90 €/úver, predtým 0,80 % (min. 250,00 €,max. 1 000,00 €).

Za interné ohodnotenie nehnuteľnosti Bankou si klienti zaplatia 150,00 €/nehnuteľnosť, predtým 100,00 €/nehnuteľnosť.

Čerpanie úveru (prvé čerpanie je bez poplatku) bude za poplatok 25,00 €, predtým 15 €

Urgentné vyjadrenie k žiadosti o úver a Urgentné čerpanie úveru bude za poplatok 200,00 €, predtým 180,00 €.

 

Privatbanka mení svoj cenník od 1.9.2019

Bežné účty
V balíku služieb Privatbanka Konto (v EUR) banka zvýšila poplatok za výber hotovosti z účtu na 3 €, predtým bol poplatok 2 €.V legislatívnom účte Privatbanka Basic Konto (v EUR) banka upravila výšku poplatku za zadanie, zmenu a zrušenie trvalého príkazu alebo súhlasu s inkasom (realizované osobne) na 2 €, predtým to bolo 1 €.

Sporiace účty
Privatbanka Saving Konto (v EUR)
V rámci Saving Konta banka menila poplatky:
Za SEPA platbu alebo platbu v EUR v rámci EHP a SEPA inkaso (debetná platba realizovaná osobne v pobočke banky) na 2 €, predtým 1 €,
Poplatok za výber hotovosti z účtu bude na 3 €, predtým 2 €.
Privatbanka Bonus Konto (v EUR)
Zmena sa dotkla poplatku za sankcie za predčasný výber, poplatku za výber hotovosti a lehoty sporenia.
Poplatkom za predčasný výber bude príslušný bonusový úrok za celé obdobie viazanosti vkladu (sankcia sa neuplatní v prípade, ak klient vykoná výber/prevod v čase splatnosti vkladu), predtým sa sankcia za predčasný výber neuplatnila v prípade, ak klient počas 3 mesiacov urobil maximálne 1 výber/prevod maximálne do výšky 30% aktuálneho zostatku vrátane alebo urobil výber/prevod v čase splatnosti vkladu.

Pokladničné a zmenárenské operácie
Výber hotovosti z účtu bude za poplatok 3 €, predtým bol poplatok 2,50 €.

Platobné operácie
Platobné operácie v rámci EHP, platby v EUR - SEPA platba, prioritná platba v EUR
V rámci platobných operácií banka zvýšila poplatky pri:
SEPA platba alebo platba v EUR v rámci EHP a SEPA inkaso (debetná, realizovaná osobne v pobočke banky) bude 2 €, predtým 1 €,
SEPA platba alebo platba v EUR v rámci EHP a SEPA inkaso (debetná, realizovaná elektronicky) bude 0,50 €, predtým 0,30 €,
SEPA platba a platba v EUR v rámci EHP (kreditná) bude 0,50 €, predtým 0,20 €.
 

Platby v menách krajín EHP a v EUR, ak nejde o SEPA platby
Platby vo všetkých menách okrem mien krajín EHP (hladké platby v rámci EHP)
Cezhraničné platobné operácie vo všetkých menách mimo územia krajín EHP (hladké platby)

Poplatok za platbu bude 0,50 €, predtým to bolo 0,20 €.

Platobné operácie

Zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu alebo súhlasu s inkasom (osobne v pobočke banky) bude za poplatok 2 €, predtým 1 €,
Manuálne dohľadanie a zúčtovanie príkazu z inej banky alebo storno nevykonaného príkazu z podnetu klienta bude 5 €, predtým 3 €,
Vrátenie chybného platobného príkazu (oznámenie o chybách) bude 5 €, predtým 2 €.

Pokladničné a zmenárenské operácie
Výber hotovosti bude za poplatok 3 €, predtým 2,50 €.
Za prepočítanie a spracovanie mincí pri vklade, výbere alebo výmene nominálnych hodnôt od 101 ks do 500 ks mincí banka bude účtovať 10 €, predtým 5 €, od 501 ks mincí (za každých začatých 500 ks) 10 €, max. 100 €,  predtým 10 €.
Výmena málo poškodenej eurobankovky (s chýbajúcou nepatrnou časťou menšou ako 1 cm2) bude spoplatnená sumou 5 €, predtým 1 €.

Debetné platobné karty
(MasterCard Standard, MasterCard Gold)
Poplatok za vytlačenie PIN alebo zmenu výšky limitov na žiadosť klienta bude 5 €, predtým bol poplatok 4 €.
Za vydanie karty po strate, krádeži, resp. poškodení si klient zaplatí 10 €, predtým bol poplatok 7 €.

 

Cetelem  mení svoj cenník od 14.9.2019

Poplatky spojené s Kreditnou kartou Cetelem
Banka zaviedla poplatok za využívanie služby SMS notifikácie.Mesačný poplatok za zasielanie SMS správ bude 1,00 €.
Služba zahŕňa SMS notifikácie o zrealizovaných platbách a výberoch peňažných prostriedkov kreditnou kartou Cetelem a o prijatých platbách na úverový účet vedený ku karte.

Ostatné poplatky
Poplatok za vrátenie preplatku bude 5,00 €, predtým bol 10,00 €.

 

VÚB mení svoj cenník od 1.11.2019

VÚB kontá

V ponuke už nie je bezplatný Detský účet Start Junior  pre deti od 8 do 14 rokov

Služby spojené s bežnými, vkladovými účtami a vkladnými knižkami v E a v cudzej mene

Banka zrušila poplatok vo výške 3,00 € za  Zrušenie vkladnej knižky a poplatok 33,20 € za  Umorovacie konanie vkladových a depozitných certifikátov na meno a doručiteľa.

Hotovostné operácie na účtoch v € a na účtoch v cudzej mene

Klienti si od novembra priplatia za Výber v hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta

do 5 000 €, resp. prepočet v CM (vrátane). Poplatok bude vo výške  4,00 €, predtým 3,50 €,

nad 5 000 €, resp. prepočet vCM za poplatok  4,00 €, predtým 3,50 €.

Bezhotovostné operácie/platobný styk

Zvyšovanie poplatkov sa dotkne aj SEPA–Europrevody a SEPA inkasá na pobočke a Urgentných prevodov v rámci VÚB, a.s. na pobočke. Poplatok za služby bude vo výške 3,00 €, predtým 2,20 €.

Ostatné služby pre SEPA – Europrevody a SEPA inkasá

Za Trvalý príkaz, automatický prevod -zmena / zrušenie pobočke,  Zrušenie SEPA-Europrevodu SEPA inkasa pred zúčtovaním pobočke a Autorizácia na SEPA inkaso (s limitom len v EUR) -zmena / zrušenie pobočke si klient zaplatí 3,00 €, predtým 2,20 €.

Platobné Karty

Debetné platobné karty

Vydanie / vedenie/ obnova

Banka zaviedla pri debetných kartách mesačné poplatky, pretým boli ročné poplatky a došlo aj k ich zvýšeniu.

Visa Inspire Gold 3,00 € / mesiac, predtým  30,00 €/rok

Visa Inspire  1,20 € / mesiac, predtým 8,30 €/rok

Visa Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka)  0,50 € / mesiac,  predtým  4,00 €/rok

Maestro Dobrý anjel  1,20 € / mesiac, predtým  8,30 €/rok

Bratislavská Mestská karta Maestro BMK bezplatne / 3,00 € za obnovu, predtým  0 €

Výber hotovosti debetnými platobnými kartami:

Za službu cashback si klienti zaplatia 0,50 €.

Služby k platobným kartám - Debetné platobné karty

Znovu vydanie karty na pobočke banky bude za poplatok 15,00 €, predtým 10,00 €.

Doručenie platobnej karty/ PIN-u kuriérom na území SR za poplatok 10,00 €, predtým 5,00 €.

Zobrazenie zostatku cez bankomat VÚB, a.s za poplatok 0,05 €, predtým  0 €

Zobrazenie zostatku cez bankomat na Slovensku (okrem VÚB, a.s.) a v zahraničí za poplatok 0,50 €, predtým 0,30 €

Ostatné zmeny zadané na pobočke banky za poplatok 5,00 €, predtým 3,50 €

pri debetných kartách už nebude banka poskytovať:

Vyhotovenie výpisu a zaslanie poštou v rámci SR,  predtým bola táto služba spoplatnená vo výške  poštovného + obálka.

Vyhotovenie a zaslanie elektronického výpisu cez vybrané služby Nonstop banking alebo na e-mailovú adresu  pri debetných kartách za poplatok 0,00 €.

Znovu vytlačenie výpisu pri debetných kartách za poplatok 20,00 €.

V cenníku banky pribudol poplatok vo výške 3,00 € za Bezhotovostnú platbu kartou za hazardné hry ( pri kreditných kartách je táto služba bezplatná).

Cezhraničná konverzia bude spoplatnená vo výške  2% z transakcie, predtým 1,5% z transakcie.

Služby nonstop banking (Elektronické bankovníctvo)

Pribudla bezplatná služba Zasielanie PUSH notifikácií a notifikácií do schránky správ v Nonstop banking.

Úvery

Úvery na bývanie

V cenníku pribudli poplatky za:

Iné úkony súvisiace s úverom na podnet dlžníka za poplatok 50,00 €.

Postupné čerpanie úveru za poplatok 50,00 €.

Nevyčerpanie úveru za poplatok 2 % z nedočerpanej sumy.

Vyhotovenie kópie dokumentácie súvisiacej s úverom na žiadosť dlžníka za poplatok 0,20 € / strana.

Pokladničné a zmenárenské služby

Výmena nominálnych hodnôt:

 • v počte bankoviek nad 10 ks sa bude uplatňovať odplata za každých začatých 10 ks bankoviek predkladaných na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava) za poplatok 4,00 €, predtým to bol poplatok 3,50 €. 
 • v počte mincí nad 100 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 100 ks mincí predkladaných na výmenu alebo vydávaných v rámci výmeny na základe objednávky (prvých 100 ks sa nezapočítava) za poplatok 4,00 €, predtým bol poplatok 3,50 €. 

 

Prima banka mení svoj cenník od 1.11.2019

Depozitné produkty - Bežné účty

Pri osobných účtoch platobná karta Debit Mastercard nahradí debetnú karta Maestro. Platobná karta Maestro bude po skončení jej platnosti obnovená za platobnú kartu Debit Mastercard.

V cene účtu budú zahrnuté Push notifikácie *, predtým SMS zaslaná zo služby SMS notifikácia.

Debetné platobné karty

V cenníku pribudla debetná karta Debit Mastercard s mesačným poplatkom 1 €, ktorá nahradila debetnú kartu Maestro s mesačným poplatkom 0,60 €.

Výber hotovosti z iného bankomatu v SR a Výber hotovosti z iného bankomatu v zahraničí bude pri uvedenej karte za poplatok 2,50 €.

Poplatky za bezhotovostnú platbu kartou 0,20 €, Výber hotovosti z bankomatu Prima banky 0,20 €,  Zistenie zostatku na bankomate inej banky v SR 0,30 €, Výber v hotovosti cez POS terminál v banke, zmenárni alebo u obchodníka (cash advance) 10 € ostali nezmenené a sú ako pri platobnej karte Maestro.

Mastercard Standard

Výber hotovosti z iného bankomatu v SR bude za poplatok 2,50 €, Výber hotovosti z iného bankomatu v zahraničí poplatok bude zahrnutý v mesačnom poplatku.

Predtým Výber hotovosti z iného bankomatu v SR a zahraničí bol za poplatok 2,00 €.

MasterCard Gold

Výber hotovosti z iného bankomatu v SR a Výber hotovosti z iného bankomatu v zahraničí bude zahrnutý do mesačného poplatku.

Predtým Výber hotovosti z iného bankomatu v SR a zahraničí bol za poplatok 2,00 €.

Platobné služby hotovostné

Klienti si od novembra priplatia aj za Vklad v hotovosti na pobočke, ktorý bude za poplatok 1,00 €, predtým 0,50 €.

Vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu alebo oprávnená osoba   bude za poplatok 2,50 €, predtým bol poplatok 2,00 €.

Za Výber v hotovosti na pobočke si klienti zaplatia 2,50 €, predtým 2,00 €.

Pokladničné služby

Spracovanie mincí pri vklade, výbere alebo výmene nad 50 ks bude za poplatok 2,50 € za každých začatých 50 ks mincí, pričom prvých 50 ks mincí je bez poplatku, v rámci kalendárneho dňa na klienta. Predtým bol poplatok 2,00 € za každých začatých 50 ks mincí, pričom prvých 50 ks mincí je bez poplatku, v rámci kalendárneho dňa.

Platobné služby bezhotovostné

 Príkaz na úhradu (vrátane príkazu na úhradu v rámci banky), Zmena trvalého príkazu/inkasa a Zrušenie trvalého príkazu/inkasa na pobočke bude spoplatnený vo výške  2,50 € , predtým bola táto služba za poplatok 2,00 €.

* Klasické SMS správy sú  obmedzené iba na text, pričom jedna správa môže obsahovať iba 160 znakov. Pri Push notifikáciách takéto obmedzenie nie sú, prijatou správou nemusí byť iba text, ale  súčasťou Push notifikácie môžu byť obrázky, GIF animácie, videá a dokonca aj celé webstránky.

 

Poštová banka mení svoj cenník od 1.11.2019

Účet

Balík služieb k osobnému účtu

Od novembra 2019 nebude v cene balíka služieb k osobnému účtu služba Phone banking.

Platobné služby

Hotovostné platobné služby

Banka zvýšila poplatok na 2,50 € z pôvodných 1,50 €  za Vklad v hotovosti inou osobou, ako je majiteľ účtu alebo disponent (poplatok je vyberaný v hotovosti od vkladateľa).

Spracovanie mincí v EUR pri vklade na účet v EUR od 51 ks bude o novembra za poplatok 0,10 €/10 ks (aj začatých), min. 3,00 €, predtým bol poplatok 0,05 €/10 ks (aj začatých), min. 1,00 €

Bezhotovostné platobné služby – platby v rámci SEPA krajín

Za Príkaz na úhradu na pobočke si klienti priplatia. Poplatok sa zvýši na 3,00 €, z pôvodných 2,00 €.

Pri platbách v rámci EPA krajín pribudla služba Príkaz na úhradu cez infolinku za poplatok 1,50 €

Platobné doklady (ePoukaz na úhradu, banková zloženka)

K zvýšeniu poplatkov banka pristúpila aj pri ePoukazoch a bankových zloženkách následovne:

Do 10,00 €                                            0,80 € predtým  0,50 €

Od 10,01 € do 30,00 €                          0,90 € predtým  0,60 €                 

Od 30,01 € do 150,00 €                        1,00 € predtým  0,70 €

Od 150,01 € do 300,00 €                      2,00 € predtým  1,40 €

Od 300,01 € do 1 500,00 €                   3,00 € predtým  2,40 €

Od 1 500,01 € do 30 000,00 €              7,00 € predtým  6,00 €

 

UniCredit Bank mení cenník od 1.12.2019

Balíky služieb

U konto, U konto TANDEM

Banka bude poskytovať doleuvedené služby zadarmo bez splnenia podmienky pre vedenie konta bezplatne.

 • SEPA úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku (sweeping) a úhrady SEPA inkasom
 • Odoslané SEPA úhrady elektronicky
 • Výbery hotovosti debetnou kartou z bankomatu UniCredit Bank v SR a z bankomatu bánk patriacich do UniCredit Group v zahraničí
 • Výbery hotovosti debetnou kartou z bankomatov iných bánk v SR i zahraničí
 • Platby kartou v SR a zahraničí
 • Dobíjanie kreditu mobilných operátorov cez bankomaty

Predtým boli tie služby bez poplatku, pokiaľ boli splnené podmienky pre vedenie konta bezplatne (100% zľava z poplatku za balík bol v prípade, že na účet prišlo mesačne aspoň 400 €.).  Ak podmienka nebola splnená horeuvedené služby boli spoplatnené štandardným poplatkom podľa cenníka banky.

Banka k účtom U konto, U konto TANDEM zrušila službu SMS notifikácie o transakciách na účte debetnými kartami.

Výpisy z účtov

Banka bude od decembra zasielať výpisy poštou v rámci Slovenska za poplatok 2,00 €, a do zahraničia za poplatok 4,00 €.

Debetné karty

Debit MasterCard, Maestro Bratislavská mestská karta, Debit MasterCard Gold,

Pri debetných kartách pribudla v cenníku služba Zaslanie karty/PIN-u/ karty a PIN-u do pobočky banky, ktorá bude spoplatnená vo výške 10,00 € a služba Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat inej banky/ poskytovateľa, za poplatok 1,00 €. 

Predplatené karty

Pri predplatenej karte Maestro Bratislavská mestská karta pribudli aj služby ako:

 • Výpis zasielaný poštou (mesačný poplatok) za poplatok 4,00 €
 • Informácia o neuhradení splatnej splátky formou krátkej textovej správy (SMS) a/alebo e-mailom za poplatok  Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním/ za každú zaslanú informáciu
 • Poplatok za upomienku pri nesplatení a omeškaní - Prvá upomienka – vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním, Druhá a ďalšia upomienka – vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním.

Kreditné karty

VISA Electron, VISA Classic Sphere

Služba Refinancovanie – Card Balance Transfer bude bez poplatku, predtým bol poplatok 4 %, max. 40,00 €.

VISA Electron, VISA Classic Sphere, VISA Gold Sphere

Pri kreditných kartách pribudli v cenníku služby:

 • Zaslanie karty/PIN-u/ karty a PIN-u do pobočky banky, ktorá bude spoplatnená vo výške 10,00 €
 • Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat inej banky/ poskytovateľa za poplatok 1,00 €. 
 • Výpis zasielaný poštou – mesačný poplatok vo výške 4,00 €
 • Informácia o neuhradení splatnej splátky zaslaná formou krátkej textovej správy (SMS) a/alebo e-mailom za poplatok Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním/ za každú zaslanú informáciu

Zmena nastala aj pri spoplatňovaní upomienok následovne:

Prvá upomienka – Poplatok vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním, predtým bol poplatok 3,32 €

Druhá a ďalšia upomienka – Poplatok vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním, predtým bol poplatok 16,60 €

Služby elektronického bankovníctva

Notifikácia transakcií debetných kariet, kreditných kariet, k termínovaným vkladom, ostatných transakcií na účte, o zostatku na účte bude za poplatok 0,15 €, predtým to bolo 0,05 €.

Platobný styk a ostatné služby k účtom

Hotovostné platobné operácie

Výbery v hotovosti z účtu na obchodnom mieste bude za poplatok 6,00 €, pretým to bolo 4,00 €.

Jednorazová platba v hotovosti treťou osobou (tento poplatok znáša tretia osoba) bude za poplatok  6,00 €, pretým to bolo 4,00 €.

Platby zo zahraničia vyplatené v hotovosti budú za poplatok 1 % zo sumy platby, min. 6,00 €, predtým to bolo 1 % zo sumy platby, min. 5,00 €.

Bezhotovostné platobné operácie

SEPA úhrady

Odoslané úhrady – príkazy predložené na obchodnom mieste bude za poplatok 6,00 €, pretým to bolo 4,00 €.

Úhrady SEPA inkasom  - Odmietnutie SEPA inkasa (Refusal) platiteľom v pobočke bude za poplatok 6,00 €, pretým to bolo 4,00 €.

Žiadosť platiteľa o vrátenie SEPA inkasa (Refund) v pobočke bude za poplatok 6,00 €, pretým to bolo 4,00 €.

 

Úhrady v rámci UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, v SR v cudzej mene a konverzné

Odoslané úhrady – príkazy predložené na obchodnom mieste budú za poplatok 6,00 €, pretým to bolo 4,00 €.

Služby k platobnému styku

Prešetrenie uskutočnenej platby bude za poplatok 20,00 € + poplatky iných bank, predtým to bolo Identifikácia/prešetrenie cezhraničnej platby (nie SEPA) na podnet klienta za poplatok 16,60 € + vzniknuté náklady

Sprostredkovanie vrátenia cezhraničnej platby (nie SEPA) na podnet klienta bude za poplatok 20,00 € + poplatky iných bank, predtým to bolo Sprostredkovanie vrátenia cezhraničnej platby (nie SEPA) na podnet klienta za poplatok 16,60 € + vzniknuté náklady

Zmena alebo oprava platobného príkazu pred odoslaním z banky bude za poplatok 20,00 €, predtým to bolo Poplatok za zmenu platobného príkazu alebo inštrukcie vo výške 11,60 €

Úvery

Prečerpanie účtu, Spotrebiteľské úvery, PRESTO Úver, PRESTO Úver na lepší domov, Úvery na bývanie a hypotekárne úvery, Hypoúver pre mladých, Hypoúver Free a Hypoúver Invest

K úverom banky pribudla v cenníku služba Informácia o neuhradení splatnej splátky zo spotrebiteľského úveru zaslaná formou krátkej textovej správy (SMS) a/alebo e-mailom za poplatok Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním/ za každú zaslanú informáciu.

Pokladničné, zmenárenské a ostatné súvisiace služby

Pokladničné služby

 • vklad triedených mincí nad 100 ks za poplatok 5 % z prijatej sumy, min. 6,00 €
 • vklad netriedených mincí nad 100 ks za poplatok 10 % z prijatej sumy, min. 6,00 €

Predtým – vklad mincí nad 100 ks (prvých 100 ks bezplatne) za poplatok 0,20 € za každých začatých 10 ks mincí, min. 1,00  €.

 • výmena bankoviek a mincí za iné nominály bankoviek a mincí bude za poplatok 5 % z prijatej sumy, min. 6,00 €

Predtým to bolo výmena bankoviek a mincí za iné nominály  bude za poplatok 0,20 € za každých začatých 10 ks bankoviek/mincí, min. 2,00 €

Komisionálne spracovanie bankoviek a mincí podľa zmluvy o príjme peňažnej hotovosti v uzatvorených obaloch bude za poplatok 2,50 % z celej sumy, min. 6,00 €, predtým bol poplatok 2,50 % z celej sumy, min. 3,00 €

Pribudol poplatok za výber mincí nad 100 ks, ktorý bude spoplatnený vo výške 5 % z vyberanej sumy, min. 6,00 €.

 

Cetelem  mení svoj cenník od 1.12.2019

Poplatky spojené s Kreditnou kartou Cetelem

Mesačný poplatok za vyhotovovanie papierového výpisu a zasielanie poštou za poplatok 1,50 €, predtým 1,00 €

 

Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková

 

 



Užitočné články

Finančný Kompas v médiách