Zverejnené: 18.04.2017

Zmeny sadzobníka Tatra banky od 30.6.2016


Article image

Banka mení  a  zavádza nové  poplatky pri bežných účtoch, hotovostných a bezhotovostných platbách, platobných kartách a úveroch.

Účet Tatra Personal

Rozšírenie služieb v balíku o  neobmedzený počet zmien PIN kódu cez bankomat, počet výberov hotovosti v cudzej mene na pobočke, počet automatizovaných transakcií mesačne vrátane platieb kartou, výberov hotovosti z bankomatov Tatra banky a výberov z bankomatov skupiny Raiffeisen Bank International AG.


Hotovostné operácie

Vklad hotovosti na vybrané účty právnických osôb bude s poplatkom  3,00 €  predtým bol poplatok 1,50 €.

Výber hotovosti bude s poplatkom 3,00 €, predtým bol poplatok  2,50 €.

Banka  zrušila poplatok za nákup poškodených bankoviek v cudzej mene vo výške 20% z nominálnej hodnoty bankovky, max. 16,60 €.

Zavedenie poplatku za  nezrealizovanie nahláseného výberu hotovosti vo výške 0,1% zo sumy výberu.


Bezhotovostné  operácie

Zavedenie poplatku za  zmenu súhlasu na inkaso/mandátu v pobočke banky a prostredníctvom DIALOGu Live a zmenu trvalého príkazu v pobočke banky a prostredníctvom DIALOGu Live vo výške  €.

Banka zrušila poplatok za spracovanie platby doručenej na listine, ktorá nebola schválená bankou vo výške 1,00 € a za spracovanie prevodného príkazu z dôvodu chýbajúcich alebo chybne vyplnených údajov vo výške 10,00 €.

Zmena poplatku bude  pri spracovaní platobného príkazu doručeného formou písomného príkazu na úhradu a prostredníctvom DIALOGuLive na 1,50€ , predtým bol poplatok 1,20 € a pri spracovaní platobného príkazu expresne s poplatkom 30,00 €,  predtým bol poplatok 25,00 €.


Platobné karty - Kreditná karta  VISA

Zavedenie poplatku pri kreditnej karte za  úhradu dlžnej sumy v hotovosti v pobočke banky vo výške 5,00 €.


Hypotekárny úver, Hypotéka,  Americká hypotéka, Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých

Banka zvýšila poplatok  za zmenu úveru  na 150 €, predtým bol poplatok 110 €.

Zrušenie poplatku vo výške 330 €/3 % z výšky poskytnutého úveru za  zmluvnú pokutu.

Zavedenie poplatku za postupné čerpanie úveru vo výške 25,00 € za druhé a každé ďalšie čerpanie úveru.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách