Zverejnené: 18.04.2017

Zmeny sadzobníka UniCredit Bank od 6.6.2016


Article image

Banka má v ponuke ďalší účet  U kontoTANDEM s mesačným poplatkom 8,00 €. U konto TANDEM je určené pre fyzické osoby nepodnikateľov vo veku od 18 rokov.

V rámci U konta TANDEM získava klient vedenie konta zdarma po splnení podmienok – mesačný bezhotovostný kredit (mzda, dôchodok) v minimálnej výške 400 Eur za mesiac spolu na oboch účtoch tandemových klientov, používajúcich U konto TANDEM. Zľava z mesačného poplatku sa poskytuje dvom klientom, ktorí sú účastníkmi produktu U konto TANDEM a každý z nich má v banke vedený samostatný účet s balíkom služieb U konto TANDEM.

Poskytované služby

 • Vedenie bežného účtu
 • Výpisy mesačné
 • Vedenie ďalšieho jedného bežného účtu v cudzej mene
 • Zriadenie povoleného prečerpania na účte
 • Vedenie povoleného prečerpania na účte
 • 1 debetná karta maestro alebo Debit MasterCard
 • Online Banking, nástroj na prihlásenie a podpisovanie transakcií
 • Smart Banking
 • SMS notifikácie o transakciách na účte – Debetnými kartami
 • Prijaté SEPA úhrady
 • SEPA úhrady Trvalým príkazom na úhradu, platby SEPA inkasom *
 • Odoslané SEPA úhrady cez Online Banking, cez Smart Banking *
 • Vklady v hotovosti na účet na obchodnom mieste
 • Výbery hotovosti debetnou kartou z bankomatu UniCredit Bank v SR a z bankomatov bánk patriacich do UniCreditGroup v zahraničí*
 • Výbery hotovosti debetnou kartou z bankomatov iných bánk v SR i zahraničí*
 • Platby kartou v SR a zahraničí*
 • Dobíjanie kreditu mobilných operátorov cez bankomaty*
 • Správa Trvalých príkazov na úhradu a Súhlasov so SEPA inkasom elektronicky - zadanie / zmena / zrušenie
 • Správa Trvalých príkazov na úhradu a Súhlasov so SEPA inkasom - na obchodnom mieste - zadanie / zmena / zrušenie
 • Správa Trvalých príkazov na prevod zostatku Sweeping elektronicky - zadanie / zmena / zrušenie


*Pokiaľ nie sú splnené podmienky pre vedenie konta bezplatne, tieto položky sú spoplatnené štandardným poplatkom.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách