Zverejnené: 19.04.2017

Zmluvná pokuta


Zmluvná pokuta je dohodnutá peňažná čiastka, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi v prípade nesplnenia svojej zmluvnej povinnosti (neuhradenie splátky hypotéky, pôžičky, kreditnej karty a pod.), ku ktorej sa zaviazal a to bez ohľadu na to, či porušením povinnosti, vznikla veriteľovi škoda.

Zmluvnou pokutou možno vylúčiť spory o náhradu škody, ktoré by inak mohli vzniknúť.

Zmluvná pokuta musí byť dojednaná písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia.

Dlžník je povinný splniť aj samotnú povinnosť, je však možné dohodnúť, že sa zaplatením vykúpi od splnenia povinnosti.

Ak z dohody nevyplýva niečo iné, nie je dlžník povinný zmluvnú pokutu zaplatiť, ak porušenie povinnosti nezavinil.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách