Zverejnené: 12.08.2022

AIFM - Alternative Investment Fund Managers Directive


AIFM - Správca alternatívneho investičného fondu je každá právnická osoba, ktorej pravidelnou činnosťou je správa jedného alebo viacerých alternatívnych investičných fondov. Na Slovensku ho upravuje Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011.

Obozretný dohľad CSSF má za cieľ overiť, či správcovia AIF podliehajúci jeho dohľadu nepretržite dodržiavajú všetky zákonné, regulačné a zmluvné ustanovenia týkajúce sa ich organizácie a fungovania s cieľom zabezpečiť ochranu investorov a stabilitu finančného systému.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách