Zverejnené: 30.03.2017

Bezhotovostný platobný styk


Bezhotovostný platobný styk je realizovaný prostredníctvom bankových účtov, medzi ktorými dochádza k presunu peňazí. Je uskutočnený prevodom prostriedkov z účtu platiteľa na účet príjemcu platby. 

Pre realizáciu bezhotovostného platobného styku je podmienkou existencia bankového účtu ako na strane odosielateľa, tak aj na strane príjemcu. Pri prevode peňazí v rámci účtov jednej banky ide o vnútrobankový bezhotovostný platobný styk a  ak ide o prevod peňazí medzi účtami rozličných bánk hovoríme o medzibankovom bezhotovostnom platobnom styku.

Realizovať bezhotovostný platobný je možný prostredníctvom týchto nástrojov:

Platobný príkazy na úhradu

Je určený na prevod finančných prostriedkov z účtu klienta banky v prospech účtu príjemcu. Podľa toho čo klientovi vyhovuje, má možnosť si vybrať z platobných príkazov:

  • jednorazový Platobný príkaz na úhradu (individuálny, hromadný)
  • trvalý Platobný príkaz na úhradu,  ktorý je určený na pravidelne sa opakujúce prevody, výška ktorých sa v priebehu účinnosti trvalého Platobného príkazu na úhradu spravidla nemení (prevody na splátky lízingu, nájomné, pôžičky a pod.). Jeho výhoda je, že klient nemusí sledovať termíny, usporí čas a peniaze a vyhne sa prípadným chybám, ktoré môžu vzniknúť pri zadaní príkazu

Súhlas s inkasom/Platobný príkaz na inkaso

Určený je na úhradu pravidelne sa opakujúcich sa prevodov, ktorých výška sa mení v deň splatnosti. Využíva sa napríklad pri úhrade faktúr za telekomunikačné služby, SIPO, energie a pod. Výhodou Inkasa je, že klient nemusí sledovať termíny a ušetrí na poplatkoch (poplatky za Inkaso sú nižšie ako poplatky za jednorazové Platobné príkazy na úhradu)

Platba bankovou platobnou kartou

Platobná karta umožňuje klientom bezhotovostne platiť za tovar a služby doma aj v zahraničí.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách