Zverejnené: 18.04.2017

Devízy


Pod devízami rozumieme peňažné prostriedky v cudzej mene v bezhotovostnej podobe. Na rozdiel od valút, ktoré predstavujú peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti – bankovky a mince, majú devízy podobu peňažných prostriedkov na bankovom účte v inej mene, vtedy hovoríme o devízovom účte.

Devízy sa do slovenskej meny (euro) prepočítavajú najčastejšie kurzom Národnej banky Slovenska a to kurzom denným (je platný v deň vzniku devízovej pohľadávky či záväzku) alebo pevným kurzom (kurz Národnej banky Slovenska k ľubovolnému dňu účtovného obdobia, ktorý sa na prepočet používa dopredu stanovenou dobou).Užitočné články

Finančný Kompas v médiách