Zverejnené: 18.04.2017

Krycí list


Krycí list je záväzný prísľub poisťovne, že zaplatí poistné plnenie vo vyhlásenej výške. Krycí list sa používa najčastejšie pri likvidácii poistnej udalosti z havarijného poistenia motorových vozidiel.

V tomto prípade krycí list vystavuje poisťovňa po poistnej udalosti voči zmluvnému autoservisu, aby mal istotu, že dostane svoje financie a môže vydať vozidlo po oprave zákazníkovi.

V krycom liste je uvedené vyúčtovanie poistného plnenia. 

Od ceny opravy je odpočítaná DPH, ak klient je platcom DPH, plnenie je znížené aj o spoluúčasť. Teda pri preberaní vozidla po oprave klient zaplatí spoluúčasť, prípadne aj DPH a zvyšok ceny opravy pošle dodatočne poisťovňa priamo na účet autoservisu. V prípade, ak klient náklady na opravu uhradí sám, preplatí  poisťovňa plnenie na účet klienta.

Krycí list vo väčšine poisťovne nevydajú na počkanie a oprava auta sa tak môže predĺžiť. Klient musí doručiť do poisťovne všetky doklady k jeho vystaveniu ako kópiu vodičského preukazu, technické osvedčenia alebo  kópiu lízingovej zmluvy a tiež faktúru z autoservisu o výške opravy. Likvidátor v poisťovni má 15 dňovú lehotu na vybavenie krycieho listu.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách