Zverejnené: 26.10.2022

Retailový investor


Retailový investor, alebo individuálny investor je neprofesionálny investor, ktorý nakupuje a predáva cenné papiere alebo fondy, ktoré obsahujú kôš cenných papierov, ako sú podielové fondy a fondy obchodované na burze (ETF). Retailoví investori vykonávajú svoje obchody prostredníctvom tradičných alebo online maklérskych spoločností alebo iných typov investičných účtov. Nakupujú cenné papiere na svoje osobné účty a často obchodujú s výrazne menšími sumami v porovnaní s inštitucionálnymi investormi.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách