Zverejnené: 17.03.2017

SOLUS – nebankový register


SOLUS je úverový register informácií o klientoch – fyzických osobách, ktoré majú problém plniť svoje záväzky u niektorých z členov združenia SOLUS. Ide o registre, kde sú zaznamenané negatívne informácie o klientoch.

Čo je účelom nebankového registra?

Do  nebankového registra  je zaevidovaná každá fyzická osoba, ktorá mešká pri plnení svojich úverových, leasingových a iných záväzkov, omeškala sa viac ako dvakrát s platením po sebe idúcich splátok a v žiadosti o úver neuviedla pravdivé a neúplné osobné informácie.

Účelom nebankového registra je predchádzanie zvyšovaniu počtu dlžníkov, ktorí nemajú disciplínu pri splácaní úveru, predchádzať zadlžovaniu klientov, znížiť finančné straty veriteľov a prispieť k zvýšeniu vymožiteľnosti dlhov po splatnosti.

Údaje v registri sa uchovávajú 3 mesiace alebo 3 roky od splatenia dlhu. Dĺžka uchovávania údajov je určená podľa toho o aké porušenie zmluvnej alebo inej povinnosti ide. Po uplynutí lehoty sú údaje o klientovi a o úhrade dlžnej sumy po splatnosti (pre ktorú bol klient zaradený do registra) automatický vymazané z registra.

Ak by ste chceli zistiť, či sa nachádzate v nebankovom registri, je potrebná písomná žiadosť a spoločnosť vás bude informovať aké údaje sú o vás vedené a aj z akého zdroja. Tieto služby sú spoplatňované.

Členovia združenia SOLUS

  • ALD Automotive Slovakia s.r.o.
  • Aasa Slovensko a.s
  • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
  • CETELEM SLOVENSKO a.s.
  • COFIDIS, a.s.
  • Home Credit Slovakia, a.s.
  • isePankur AS
  • PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
  • s Autoleasing SK, s.r.o.
  • O2 Slovakia, s.r.o.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách