Zverejnené: 11.08.2022

SRRI


SRRI je syntetický indikátor rizika a výnosu. Používa sa na klasifikáciu investičných fondov alebo portfólií podľa ich rizikovosti a je kalkulovaný na základe európskej legislatívy. Syntetický ukazovateľ rizika hodnotí rizikovosť fondu na stupnici 1 až 7. Hodnotenie vychádza z jeho historickej volatility. Čím nižší ukazovateľ je, tým menej rizikový by daný fond mal byť. Hodnotu 1 získavajú veľmi konzervatívne fondy peňažného trhu, hodnotu 7 naopak rizikovejšie akciové trhy. SRRI je dôležitou časťou dokumentu Kľúčové informácie pre investorov (KID). 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách