Zverejnené: 18.04.2017

Akcia


Hodnotenie
1x

Akcia je drobný vlastnícky podiel v spoločnosti.

Vlastniť drobné podiely v spoločnosti neznamená automaticky, že akcionár má priamu kontrolu nad každodenným chodom spoločnosti. Ale akcia oprávňuje vlastníka na rozdelenie zisku, ak je vyplácaný vo forme dividend.