Zverejnené: 19.07.2022

Akcie na doručiteľa


Akcie na doručiteľa, akcie na majiteľa alebo aj akcie anonymné, ktorých vlastníci nie sú evidovaní v žiadnom registri, ktorý by bol prístupný verejnosti.  Nie je na nich uvedené ani meno a z tohto dôvodu je možné odovzdanie takejto akcie len fyzickým odovzdaním jednej osoby druhej osobe. Výnos z týchto akcií  je garantovaný iba majiteľovi akcie, nie konkrétnej menovitej osobe. Akcia na meno môže byť vydaná ako listinná alebo zaknihovaná. Akcia na doručiteľa môže byť vydaná len ako zaknihovaná.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách