Zverejnené: 03.03.2017

Akcie pod stromček


Article image

Slováci milujú akcie. Majiteľ väčšieho obchodu v jednom rozhovore povedal, že najčastejšiu otázku, ktorú dostáva, je, čo majú dnes v akcii. Akcie vyvolávajú silné emócie a tie vedú k nákupnému rozhodnutiu. Aj preto neprekvapí, že sa na trhu objavil produkt s názvom „akcie pod stromček“. Tu už však ide o skutočné akcie, podiely v spoločnostiach, ako napríklad Facebook, Google alebo Apple.

Šikovný broker sa rozhodol využiť obľubu Slovákov nakupovať v akciách a rafinovaným  dvojzmyslom ich presviedča na nákup akcií ako vianočného darčeka. Čo by však mal vedieť každý, kto sa rozhodne kúpiť alebo darovať niekomu akcie?

Podielové fondy vs. konkrétne akcie

Potenciálny záujemca o akcie si môže voliť napríklad kúpu akcií konkrétnych spoločností priamo, alebo radšej siahnuť po podielových fondoch. Podielový fond, ako kôš väčšieho počtu vybraných cenných papierov, riziko automaticky rozkladá. Portfólio v ňom denne spravuje profesionálny portfólio manažér. Pri kúpe akcií priamo si za nakúpené portfólio zodpovedá investor sám. Práve preto veľa začínajúcich investorov investuje cez podielové fondy.

Tým, že fondy investujú do väčšieho počtu cenných papierov, každý papier tvorí len malé percento z celkovej investície. To je jeho veľká výhoda, no na druhej strane aj jeho slabé miesto. Ak akcie Apple v technologickom portfóliu výrazne poskočia nahor, ťažko to výraznejšie ovplyvní hodnotu celého portfólia. Platí to však aj opačne. Predstavte si príklad. Investor má v portfóliu dve spoločnosti, z každej po desať akcií a každá akcia ma hodnotu 100 €. Ak cena jednej z akcií klesne o 25 %, hodnota celého portfólia klesne z 2 000 € na 1 750 €, čo je pokles o 12,5 %. Ak by však bolo jeho portfólio zostavené z dvadsiatich rôznych spoločností, z každej po jednej akcii v rovnakej hodnote 100 €, v takomto prípade by pokles jednej akcie o 25 % znamenal pokles hodnoty celého portfólia len o 1,25 %. A rovnaký princíp, ale násobený, funguje, ak je v portfóliu nie desať, ale niekoľko desiatok alebo stovák spoločností. Vplyv jednej spoločnosti na celom portfóliu je významne limitovaný.

Podielové fondy sú vhodné pre strednodobý aj dlhodobý investičný horizont. Ich hlavnou úlohou je dlhodobý, stabilný rast, nie prudké každodenné výkyvy. A to napríklad aj s využitím cost averaging efektu, tzv. priemerovania nákupnej ceny pri pravidelnom dlhodobom investovaní. Takto investor zarába nielen pri náraste ceny akcií, keď mu rastie hodnota celkovej investície, ale aj pri poklese, pretože vtedy nakupuje nové podiely lacnejšie.

Podielové fondy sú dobrou ochranou aj pred nesystémovým rizikom. Nesystémové riziko nesúvisí s vybraným sektorom, ale môže ohroziť konkrétnu spoločnosť. Napríklad prírodná katastrofa, súdny spor, prípadne vážna chyba kľúčového výrobku. Toto sú príklady rizík, ktoré sa môžu stať jednej spoločnosti, ale nie je pravdepodobné, že by postihli celý sektor. Systémové riziká zase môžu postihnúť celý sektor a voči nim sa už chráni ťažšie. Preto ak sa investor rozhodne investovať, mal by vnímať aj takýto rozmer rozkladania rizika, či je jeho portfólio dostatočne diverzifikované napríklad medzi veľkými aj malými spoločnosťami, medzi sektormi navzájom, medzi regiónmi, ako aj medzi typmi cenných papierov, akciami a dlhopismi a pod. Všetko podľa jeho tolerancie k riziku.

Nadpriemerné zisky

Investovanie priamo do akcií konkrétnej spoločnosti môže byť zase alternatívou pre tých, ktorí očakávajú nadpriemerné zisky, ale na druhej strane sú pripravení aj na vysoké straty, v extrémnom prípade aj na stratu celej investície. Na niečo, čo by nemalo nastať v pomalšom a stabilnejšom svete podielových fondov. Takýto typ investovania si však vyžaduje potrebu dobre rozumieť finančným trhom, vedieť  čítať finančné správy, rýchlo ich vyhodnocovať a reagovať. Všeobecne platí, že investovanie do individuálnych akcií je príležitosť pre tých, ktorí okrem odbornosti disponujú dostatkom voľného času.

To všetko sú len niektoré faktory zamerané na potenciálne riziká investovania. Jedno je isté, akcie pod stromček sú z pohľadu prvotnej emócie výborný nápad, avšak rozumné je zvážiť všetky za aj proti a určite sa poradiť aj s tým, komu je darček určený, pretože kúpou akcií sa proces investovania len začína. Moment prekvapenia tu nie je namieste.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách