HC


Zverejnené: 11.10.2021

Aké podmienky sú pre získanie študentskej pôžičky?


Pôžička - Finančný kompas
Pôžičky pre študentov sú osobitnou kategóriou úverov. Študenti ich môžu získať buď prostredníctvom  Fondu na podporu vzdelávania alebo prostredníctvom bánk, ktoré poskytujú študentom pôžičky s podmienkou ručiteľa za úver. Každý z úverov ma svoje plusy a mínusy a nedá sa jednoznačne povedať, ktorý študentský úver je najvýhodnejší a najlepší.

Študentská pôžička je často ponúkaná so zvýhodneným úrokom oproti bežným úrokom na spotrebných úveroch a pôžičkách. Okrem toho na získanie nižšieho úroku pri bežnom spotrebnom úvere, musí klient spĺňať podmienky na jeho získanie ako napríklad vedenie osobného účtu v banke, poistenie úveru, zasielanie príjmu na účet a pod. Študentská pôžička ponúka tieto výhody aj bez ďalších podmienok.
 

SLSP – Pôžička na čokoľvek pre vysokoškolákov

Parametre Pôžičky na čokoľvek pre vysokoškolákov:

 • minimálna výška pôžičky je 300 €, maximálna 35 000 €,doba splatnosti od 1 do 8 rokov,

 • 100 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru

 • pôžička bez poplatkov za predčasné splatenie a mimoriadne splátky,
 • úroková sadzba od 4,49 % ročne.

Podmienky získania:

 • pre študentov dennej formy vysokoškolského štúdia už od prvého ročníka,

 • pre študentov na vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí,

 • pre študentov vo veku od 18 do 26 rokov (v deň podpísania zmluvy musí študent dovŕšiť 18 rokov a nesmie dovŕšiť 26 rokov).

 


Fond na podporu vzdelávania – Študentská pôžička

Pôžička na vzdelanie je bez poplatkov a s rovnakou úrokovou sadzbou pre všetkých študentov. Pôžička sa neúročí počas obdobia, kedy vzniká nárok na zákonný odklad splátok pôžičky  t. j. počas štúdia do ukončenia prvého vysokoškolského štúdia II. stupňa a počas materskej a rodičovskej dovolenky, ak študent kvôli nej prerušili štúdium.

Parametre Študenstkej pôžičky:

 • minimálna výška pôžičky je 500 €, maximálna 8 000 €,
 • doba splatnosti od 5 do 10 rokov,
 • za vybavenie úveru, mimoriadne splátky aj za predčasné splatenie je poplatok 0 €,
 • úroková sadzba pre akademický rok 2020/2021 je vo výške 3,00 % ročne. 
 • žiadosti o pôžičku je možné doručiť do 15. september 2021 alebo 31. október 2021.

Podmienky získania:

 • študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole,

 • študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole,

 • študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole,

 • štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.

Na vybavenie pôžičky je potrebné mať ručiteľa, ktorý má preukázateľný zdroj príjmu.
Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 5 000 €.
Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 8 000 €.
 
Porovnanie študentských pôžičiek TU.

Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Odborníci Finančného kompasu v médiách