HC


Zverejnené: 11.10.2021

Aké podmienky sú pre získanie študentskej pôžičky?


Article image
Pôžičky pre študentov sú osobitnou kategóriou úverov. Študenti ich môžu získať buď prostredníctvom  Fondu na podporu vzdelávania alebo prostredníctvom bánk, ktoré poskytujú študentom pôžičky s podmienkou ručiteľa za úver. Každý z úverov ma svoje plusy a mínusy a nedá sa jednoznačne povedať, ktorý študentský úver je najvýhodnejší a najlepší.

Študentská pôžička je často ponúkaná so zvýhodneným úrokom oproti bežným úrokom na spotrebných úveroch a pôžičkách. Okrem toho na získanie nižšieho úroku pri bežnom spotrebnom úvere, musí klient spĺňať podmienky na jeho získanie ako napríklad vedenie osobného účtu v banke, poistenie úveru, zasielanie príjmu na účet a pod. Študentská pôžička ponúka tieto výhody aj bez ďalších podmienok.
 

SLSP – Pôžička na čokoľvek pre vysokoškolákov

Parametre Pôžičky na čokoľvek pre vysokoškolákov:

 • minimálna výška pôžičky je 300 €, maximálna 35 000 €,doba splatnosti od 1 do 8 rokov,

 • 100 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru

 • pôžička bez poplatkov za predčasné splatenie a mimoriadne splátky,
 • úroková sadzba od 4,49 % ročne.

Podmienky získania:

 • pre študentov dennej formy vysokoškolského štúdia už od prvého ročníka,

 • pre študentov na vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí,

 • pre študentov vo veku od 18 do 26 rokov (v deň podpísania zmluvy musí študent dovŕšiť 18 rokov a nesmie dovŕšiť 26 rokov).

 


Fond na podporu vzdelávania – Študentská pôžička

Pôžička na vzdelanie je bez poplatkov a s rovnakou úrokovou sadzbou pre všetkých študentov. Pôžička sa neúročí počas obdobia, kedy vzniká nárok na zákonný odklad splátok pôžičky  t. j. počas štúdia do ukončenia prvého vysokoškolského štúdia II. stupňa a počas materskej a rodičovskej dovolenky, ak študent kvôli nej prerušili štúdium.

Parametre Študenstkej pôžičky:

 • minimálna výška pôžičky je 500 €, maximálna 8 000 €,
 • doba splatnosti od 5 do 10 rokov,
 • za vybavenie úveru, mimoriadne splátky aj za predčasné splatenie je poplatok 0 €,
 • úroková sadzba pre akademický rok 2020/2021 je vo výške 3,00 % ročne. 
 • žiadosti o pôžičku je možné doručiť do 15. september 2021 alebo 31. október 2021.

Podmienky získania:

 • študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole,

 • študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole,

 • študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole,

 • štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.

Na vybavenie pôžičky je potrebné mať ručiteľa, ktorý má preukázateľný zdroj príjmu.
Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 5 000 €.
Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 8 000 €.
 
Porovnanie študentských pôžičiek TU.

Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách