Zverejnené: 11.10.2019

Ako je to s poplatkami pri kreditke?


Article image

Poplatok za vydanie kreditnej karty

Za vydanie kreditnej karty si banky účtujú poplatok. Buď je to ročný poplatok za vydania karty, alebo mesačný poplatok, prípadne prvý rok si banka poplatok neúčtuje a ďalšie roky už áno. Tento poplatok si banky účtujú bez ohľadu na to, či kartu využívate, ale nie.


Poplatky za používanie karty

Za používanie si banky najčastejšie účtujú poplatok pri výbere z bankomatu. Tento je pomerne vysoký. Jeho výška sa pohybuje najčastejšie ako 2% z vyberanej sumy. Niekdy je tento poplatok ešte vyšší.

Pokiaľ by sme si chceli nechať poslať peniaze z kreditnej karty na bežný účet, opäť si banka za to môže účtovať poplatok.

Pokiaľ však budeme kreditnú kartu používať len na platby v obchodoch, poplatky pri takýchto platbách nie sú.

Pozor, lebo s kreditnými kartami nie sú spojené len poplatky, ale aj úroky !

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách