Zverejnené: 23.05.2023

Ako môže vhodná platobná brána zvýšiť vaše zisky


Article image
Predpokladáme, že väčšina z vás rozumie pojmu platobná brána, ale pre tých z vás, ktorí sa s týmto mechanizmom ešte len zoznamujú, jedná sa o technológiu, ktorá ma na starosti bezpečný a plynulý priebeh platieb za produkty či služby. Kľúčové vlastnosti, ktorými sa vyznačujú platobné brány pre e-shopy sú určite bezpečnosť a s ňou spojená aj príslušná spoľahlivosť. Ďalej sem určite patrí jednoduchosť, práve platobné brány zjednodušujú každodenné nákupy, a to ani nehovoríme o tom, ako veľmi zjednodušujú medzinárodné transakcie.

Môžu vám platobné brány pomôcť v podnikaní?

Možno sa to bude zdať na prvý pohľad nereálne, ale s výberom správnej platobnej brány môžete zažiť boost vášho podnikania a samozrejme nepriamo úmerne sa to prejaví aj na vašom obrate. Tajomstvo úspechu, akým môžete túto skutočnosť dokázať nie je vôbec tak komplikované, ako by sa vám mohlo zdať. Jednoducho si musíte zvoliť takú platobnú bránu, z ktorej práve vaši zákazníci môžu čerpať benefity, práve tie benefity, ktoré sme spomínali v prvom odseku – bezpečnosť, spoľahlivosť, jednoduchosť.

Dôvera zákazníkov je dôležitá

Sami si položte otázku, aký krok v procese nákupu vo vás vyvoláva najvyššiu nedôveru? Samozrejme, že to je ten, v ktorom presúvate svoje finančné prostriedky na konto druhej strany. Pokiaľ vaše podnikanie disponuje neznámou, nehodnoverne pôsobiacou platobnou bránou, aj vaši zákazníci budú pristupovať k dokončeniu nákupu veľmi opatrne a je nízka pravdepodobnosť, že nákup dokončia. Na druhú stranu, pokiaľ vsadíte na takú platobnú bránu, ktorá má vybudovanie dobré povedomie o kvalite svojich služieb, vaši zákazníci budú s pohodlím platiť a určite sa aj radi vrátia.

Využite informácie, ktoré získate vďaka platobnej bráne

Moderná technológia prináša v sebe aj moderné výhody. Teraz máme konkrétne na mysli to, že pokiaľ sa rozhodnete do svojho podnikania implementovať platobnú bránu, vstúpite do úplne nového dátového sveta. Platby online sú oveľa viac prehľadnejšie a pokiaľ ich dokážete skombinovať s ostatnými aspektami vášho podnikania, máte k dispozícií veľmi zaujímavé údaje na vyhodnocovanie nadchádzajúcich ekonomických situácií.

Využite čas, ktorý ušetríte vďaka platobnej bráne

Posledným kľúčovým aspektom, na ktorom môžeme veľmi jednoducho preukázať pravdivosť nášho tvrdenia o zlepšení ekonomickej situácie so správnou platobnou bránou, je čas. Čas, ktorý vy a vaši zamestnanci ušetria, keď prenechajú príslušné procesy na starosť platobnej bráne. Maximalizujte potenciál vášho tímu, využite ich kreativitu a schopnosti v oblastiach, do ktorých benefity platobnej brány jednoducho nedokážu zasahovať.

Nebojte sa využiť konkurenčnú výhodu, ktorá plynie z týchto benefitov, veď predpokladáme, že práve preto čítate príslušné riadky.

Platobné brány sú viac ako len nástrojom na sprostredkovanie

Aj keď ste si pôvodne mohli myslieť, že platobné brány sú čisto nástrojom na realizáciu bezpečných transakcií, že sa jedná výlučne o sprostredkovateľský nástroj, veríme, že teraz sa už na to pozeráte inak. Veríme, že teraz už rozumiete, že platobné brány sú súčasne aj strategickým nástrojom, ktorý pomáha podnikateľom po celom svete optimalizovať svoje predaje, šetriť čas, zvyšovať efektivitu podnikania a množstvo ďalšieho. Preto neberte výber platobnej brány na ľahkú váhu a naozaj si premyslite, ktorý poskytovateľ je pre váš business ten najvhodnejší.
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách