Zverejnené: 06.04.2020

Ako to bude s odkladom splátok?


Article image
Aké budú definitívne podmienky odkladu splátok úverov pre klienta sa ešte čaká na schválenie v parlamente.  Je veľmi dôležité uvedomiť si, že splátky klientovi banka neodpúšťa, ale ich splatnosť sa posúva v čase o také obdobie, o ktoré klient požiada v zmysle úpravy zákona. Banky musia klienta informovať o všetkých podmienkach pri odklade splátok.


Kto môže požiadať o odklad splátok?

O odklad splátok úveru môže požiadať klient banky, ktorý má problém so splácaním úveru z dôvodu pandémie koronavírusu. O odloženie splátok môžu požiadať fyzické osobyživnostníci malé a stredné podniky, ktoré majú do 50 zamestnancov. Žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti, nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere.

Banky budú odkladať splátky úverov len tým klientom, ktorí o to prejavia záujem. Vyplnia jednotnú žiadosť, ktorú bude treba doručiť banke.

S podaním žiadosti o odklad splátok nie sú spojené žiadne administratívne poplatky.

Ako budú môcť klienti banky podať žiadosť o odklad splátok?

Žiadosť o odklad si bude môcť klient podať elektronicky prostredníctvom webovej stránky banky alebo osobne na pobočkách.

Ktorých úverov sa odklad splátok týka?

Návrh zákona prináša možnosť odloženia splátok hypotéky, spotrebných úverov a lízingu až o 9 mesiacov. V prípade splátkového predaja môžete klient požiadať o odklad splátok o 3 mesiace s možnosťou požiadať o predĺženie o ďalšie 3 mesiace, čiže až na 6 mesiacov.

V prípade, že klient má úver na bývanie a súčasne aj spotrebiteľský úver, alebo lízing na auto môže požiadať o odklad splátok pri všetkých týchto úveroch. Ku každému úveru musí podať samostatnú žiadosť o odklad.

Odklad splátok sa bude týkať aj nebankových spoločností, nakoľko poskytujú pôžičky podľa rovnakej legislatívy ako banky.

Bude problém získať v budúcnosti úver?

Povolenie odkladu splátok sa nepovažuje za omeškanie splátky úveru, preto nemá vplyv na zápis v úverovom registri, ktorý by v budúcnosti mohol sťažiť prístup k ďalšiemu úveru.

Na čo si dať pozor pri odklade splátok?

Akékoľvek odloženie alebo zníženie splátok má dopad na budúce splátky úveru. Ak klient požiada o odklad splátok, úver sa mu bude naďalej úročiť aj počas obdobia odkladu a tieto úroky budú zahrnuté do splátok po skončení odkladu.

Ak sa klient dostal do situácie, keď nie je schopný splácať úver, je dôležité, aby sa banke ozval čo najskôr, ako sa problém vyskytne a zbytočne neodkladal riešenie
 

V prípade akýchkoľvek otázok nákontaktujte.  Naši finanční poradcovia vám ochotne poradia.


Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách