Zverejnené: 11.08.2022

Aktuár


Aktuár alebo  poistný matematik  sa uplatňuje v poisťovníctve, dôchodkovom zabezpečení, investičnom riadení, alebo pôsobí ako risk manažér. Aktuárov na Slovensku združuje Slovenská spoločnosť aktuárov. Úlohou aktuára je vytvárať poistné produkty životného poistenia, produkty dôchodkového zabezpečenia, prípadne iné finančné produkty, navrhuje výšku finančných rezerv, oceňuje výšku technických rezerv a pod. Pri tvorbe produktov vychádzať zo štatistík, úmrtnostných tabluliek a iných metód. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách