Zverejnené: 09.09.2020

Aký je postup pri zmene zdravotnej poisťovne?


Article image
Dôvody na to, aby ste zmenili zdravotnú poisťovňu sú rôzne. Každý má právo na výber zdravotnej poisťovne a rovnaké právo má aj na zmenu zdravotnej poisťovne. Ako pri zmene poisťovne postupovať, čo všetko je potrebné zohľadniť a aké povinnosti poistencovi z tejto zmeny vyplývajú?
 


Aké podmienky musíte dodržať pri zmene zdravotnej poisťovne?


Zmeniť poisťovňu pre zdravotné poistenie je možné vždy len k 1.1. nasledujúceho roka na základe prihlášky, ktorú musíte podať najneskôr do 30.9. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom príde k zmene poisťovne.

Pri vypĺňaní prihlášky si poriadne skontrolujte potrebné údaje.  V prípade, že by neboli všetky povinné údaje riadne vyplnené, prihláška nebude spĺňať podmienky platnosti a nová poisťovňa vás nebude môcť poistiť.

Odhlásenie v poisťovni nemusíte riešiť, je automatické na základe podanej prihlášky a jej prijatia. Vašou povinnosťou je oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi do ôsmich dní od jej účinnosti (t. j. do 8. januára 2021),  v opačnom prípade vám môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou udeliť pokutu.
 

Ako podať prihlášku?


Podanie prihlášky sa obvykle dá realizovať rôznymi spôsobmi. Zvyčajne sa dá žiadosť podať telefonicky, poštou, osobne alebo cez online prihlášku na webe. Prihlášky bývajú k dispozícii aj v elektronickej podobe na webových stránkach jednotlivých zdravotných poisťovní. Prihlášku však musíte vlastnoručne podpísať.
 

Aké sú najčastejšie dôvody na zmenu zdravotnej poisťovne?


Častým dôvodom na prestup do inej poisťovne býva zmena lekára, ktorý nemusí mať vždy uzavretú zmluvu práve s vašou poisťovňou, prípadne to, či vaša poisťovňa hradí plánovaný operačný zákrok alebo inú liečebnú procedúru.

Veľký vplyv na výber zdravotnej poisťovne  sú rôzne nadštandardné služby s bonusy, ktoré jednotlivé poisťovne ponúkajú svojím poistencom. Zmenu zdravotnej poisťovne treba poriadne zvážiť a nepostupovať unáhlene.

Skôr ako sa rozhodnete pre zmenu poisťovne, vopred si overte, koľko zmluvných poskytovateľov má daná poisťovňa vo vašom regióne, ako dlho sa v nej čaká na zákrok a ako hospodári s vybraným poistným.
 

Preukaz poistenca postupne nahradí elektronický občiansky preukaz

Ak už máte občiansky preukaz s elektronickým čipom, kartičku poistenca vám nevydajú. Od júla 2018 slovenské zdravotné poisťovne v zmysle platnej legislatívy nevydávajú klasické preukazy poistenca tým poistencom, ktorí vlastnia eID (občiansky preukaz s elektronickým čipom). U lekára alebo v lekárni na Slovensku vám bude stačiť váš občiansky preukaz s čipom. Pri preukazovaní sa nie je podmienkou mať na občianskom preukaze s čipom aktivovaný elektronický podpis.

Zdravotné poisťovne vám však môžu aj naďalej na požiadanie bez poplatku vydať európsky preukaz zdravotného poistenia (European Health Insurance Card - EHIC).

Ak si neviete vybrať, poraďte sa s odborníkom. Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, na ktorom spoločne nájdete ideálne riešenie. Tiež vás informujú o všetkých plusoch a mínusoch jednotlivých poisťovní. Zdravotné poistenie si môžete porovnať aj cez internet.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách