Zverejnené: 14.12.2020

Aký je rozdiel medzi BIC/Swift kódom a kódom banky?


Article image

Pri bankovom prevode sa môžeme stretnúť s označeniami SWIFT alebo BIC. Je to jedno a to isté, medzi označeniami nie je žiadny rozdiel. BIC, alebo SWIFT je identifikačný kód banky zložený z 8 alebo 11 alfanumerických znakov. BIC - SWIFT kódy bánk prideľuje spoločnosť SWIFT.  Je to Spoločnosť pre medzinárodnú bankovú finančnú telekomunikáciu (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
Okrem čísla účtu je toto označenie dôležité uvádzať  z dôvodu správneho spracovania medzinárodných platieb. Zabezpečí to správny prevod finančných prostriedkov do banky prijímateľa platby.   

SWIFT kód v sebe obsahuje nasledovné informácie:

Kód banky -  pomocou štyroch abecedných znakov sa  identifikuje banka
Kód krajiny - identifikuje sa sídlo banky, je použitý ISO dvojmiestny kód, napr. SK - Slovensko
Kód miesta - identifikuje mesto alebo región, v ktorom je sídlo banky, skladá sa z dvoch alfanumerických znakov napr. BX - Bratislava
Doplnkový kód – nie je povinnou súčasťou Swiftu, ale vďaka nemu banky môžu lepšie identifikovať svoje pobočky, je zložený z troch alfanumerických znakov.


Výhody zapojenia bánk do SWIFTu


•    rýchla elektronická komunikácia s ostatnými bankami po celom svete
•    zníženie nákladov na prenos informácií
•    zvýšenie bezpečnosti pri prenose informácií a zníženie chybovosti
•    nepretržitosť a nízke poplatky
•    zvýšenie produktivity spracovania

 
Tabuľka BIC/SWIFT kódov pre banky na Slovensku.
 

BKS BANK AG - BFKKSKBB                                          
Citibank Europe - CITISKBA                                      
COMMERZBANK - COBASKBX       
Československá obchodná banka - CEKOSKBX                                          
ČSOB stavebná sporiteľňa -  KBSPSKBX
Prima banka Slovensko -  KOMASK2X
Fio banka - FIOZSKBA
ING Bank - INGBSKBX
J&T BANKA - JTBPSKBA
KDB Bank - KODBSKB
Komerční banka - KOMBSKBA
mBank- BREXSKBX
Národná banka Slovenska - BSBSKBX
Oberbank - OBKLSKBA
OTP banka - OTPVSKBX
Poštová banka - POBNSKBA
Privatbanka - BSLOSK22
Prvá stavebná sporiteľňa - PRVASKBA
Raiffeisen BANK - TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa - GIBASKBX
Slovenská záručná a rozvojová banka - SLZBSKBA
Štátna pokladnica - SPSRSKBA
Tatra banka - TATRSKBX
UniCredit Bank - UNCRSKBX
VÚB banka  - SUBASKBX
Wűstenrot stavebná sporiteľňa - WUSTSKBA
 

Kedy sa používa kód banky


Kód banky slúži pre identifikáciu banky v krajine, v ktorej sa nachádza. Kódom banky je 4 miestne identifikačné číslo, používané pri prevodoch za účelom jednoznačnej identifikácie banky. Kódy bánk má pod správou Národná banka Slovenska a pravidelne identifikačné čísla bánk aktualizuje.

Kódy bánk a pobočiek zahraničných bánk na Slovensku

8420 - BKS BANK
8130 - Citibank Europe
8050 - COMMERZBANK
7500 - Československá obchodná banka
8170 - ČSOB stavebná sporiteľňa
5600 - Prima banka Slovensko
8330 - Fio banka
7300 - ING Bank
8320 - J&T BANKA
8430 - KDB Bank
8100 - Komerční banka
8360 - mBank
0720 - Národná banka Slovenska
8370 - Oberbank
5200 - OTP Banka
6500 - Poštová banka
8120 - Privatbanka
5900 - Prvá stavebná sporiteľňa
1100 - Raiffeisen BANK   
0900 - Slovenská sporiteľňa
3000 - Slovenská záručná a rozvojová banka
8180 - Štátna pokladnica
1100 - Tatra banka
1111 - UniCredit Bank
0200 - Všeobecná úverová banka
7930 - Wüstenrot stavebná sporiteľňa


Zároveň sme pre vás pripravili aktuálne emailové a telefónne kontakty všetkých bánk na Slovensku.

Telefónne čísla zákazníckeho servisu a emailové adresy bánk


BKS BANK AG
Zákaznícky servis: +421 2 32 323 000
e-mail: [email protected]

Citibank Europe
Zákaznícky servis: +421 2 58 230 200

COMMERZBANK
Zákaznícky servis: +421 2 57 103 111
e-mail: [email protected]

Československá obchodná banka
Zákaznícky servis: +421 850 111 777
e-mail: [email protected]

ČSOB stavebná sporiteľňa
Zákaznícky servis: +421 800 111 303
e-mail: [email protected]

Prima banka Slovensko   
Zákaznícky servis: +421 850 700 007
e-mail: [email protected]

Fio banka                                            
Zákaznícky servis: +421 2 20 850 411
e-mail: [email protected]

ING Bank                                                
Zákaznícky servis: +421 2 59 346 324
e-mail: [email protected]

J&T BANKA                                        
Zákaznícky servis: +421 2 32 607 187
e-mail: [email protected]

KDB Bank
Zákaznícky servis: +421 2 32 116 880
e-mail: [email protected]

Komerční banka                                    
Zákaznícky servis: +421 2 59 277 328
e-mail: [email protected]

mBank
Zákaznícky servis: +421 850 606 050
e-mail: [email protected]
                                                   
Národná banka Slovenska                    
Zákaznícky servis: +421 2 57 871 111
e-mail: [email protected]

Oberbank   
Zákaznícky servis: +421 2 58 106 800
e-mail: [email protected]    
                                       
OTP banka                                            
Zákaznícky servis: +421 850 111 222
e-mail: [email protected]

Poštová banka     
Zákaznícky servis: +421 850 006 500
e-mail: [email protected]
                                 
Privatbanka     
Zákaznícky servis: +421 2 32 266 111
e-mail: [email protected]
                                      
Prvá stavebná sporiteľňa
Zákaznícky servis: +421 2 58 555 855
                     
Raiffeisen BANK    
Zákaznícky servis: +421 850 850 555
e-mail: [email protected]                            


Slovenská sporiteľňa    
Zákaznícky servis: +421 2 57 292 929
e-mail: [email protected]
                         
Slovenská záručná a rozvojová banka  
Zákaznícky servis: +421 2 57 292 929
e-mail: [email protected]

Štátna pokladnica
Zákaznícky servis:  + 421 2 57 262 710
e-mail: [email protected]

Tatra banka
Zákaznícky servis:  + 421 800 001 100
e-mail: [email protected]
                                          
UniCredit Bank    
Zákaznícky servis:  + 421 800 140 014
e-mail: [email protected]                                

VÚB banka
Zákaznícky servis:  + 421 850 606 060
e-mail: [email protected]            

Wűstenrot stavebná sporiteľňa
Zákaznícky servis:  + 421 850 606 060
e-mail: [email protected]            
                                          

Porovnanie účtov jednotlivých bánk nájdete TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách