Zverejnené: 28.06.2023

Akými fúziami a zmenami prešli dôchodkové spoločnosti


Article image
Druhý pilier má už viac rokov dozadu vážne problémy. Problém je najmä v neprofesionálnych zásahoch politikov do druhého piliera, ktoré sporiteľov pripravili o nemalé peniaze. Taktiež znižovanie poplatkov zmenšuje zisky dôchodkových správcovských spoločností,  a preto posledné roky dochádza k výraznej zmene majiteľov. Druhý pilier opúšťajú finančné skupiny pôsobiace najmä v oblasti bankovníctva a nahrádzajú ich poisťovne.

Zmeny v spoločnostiach DSS

 • Spoločnosť Winterthur, d.s.s., a.s. sa v roku 2007 premenovala na spoločnosť AXA d.s.s., a.s.. Od 15.1.2021 však pôsobí AXA d.s.s., a.s. už pod názvom UNIQA d.s.s, a.s.
 • Nové meno Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky d.s.s., a.s. je 365.life, d.s.s., a.s, no zároveň sa od 1.6.2026 mení názov 365.life, d. s. s., a. s na KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
 • OPTIMAL zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond a GLOBAL indexový negarantovaný dôchodkový fond spoločnosti Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. sa zlúčili s fondom PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond. Nástupníckym dôchodkovým fondom je neskôr akciový negarantovaný fond PROGRES.
 • Nové meno spoločnosti ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. bolo zmenené na NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • Na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného Národnou bankou Slovenska spoločnosti AEGON, d.s.s, a.s. a spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. došlo k zrušeniu spoločnosti AEGON d.s.s., a.s. bez likvidácie a jej zániku zlúčením so spoločnosťou NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. pri súčasnom prechode správy dôchodkových fondov na spoločnosť NN dôchodková správcovská spoločnosť., a.s.
 • DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. a DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. sa zlúčili. Nástupníckym dôchodkovým fondom je DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.
 • Zmiešaný negarantovaný z.d.f., AXA d.s.s., a.s. a Akciový negarantovaný a.d.f., AXA d.s.s., a.s. sa zlúčili. Nástupníckym dôchodkovým fondom je Akciový negarantovaný a.d.f., AXA d.s.s., a.s.
 • Index Euro – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je od 22.11.2021 transformovaný na dôchodkový fond Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. je premenovaný od 1.6.2022 na SMART, zelený inovatívny negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • Kooperativa poisťovňa nadobúda 100 percent akcií 365.life, d. s. s. Od 1.6.2026 sa mení názov 365.life, d. s. s., a. s na KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.

Dôchodkové správcovské spoločnosti

 • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava
 • KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., Štefanovičova 4, 811 04 Bratislava
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 81102 Bratislava
 • UNIQA d.s.s., a.s., Krasovského 15, 85101 Bratislava    
 • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 1, 82004 Bratislava

Zmeny v spoločnostiach DDS

 • Od 15.1.2021 pôsobí AXA d.d.s., a.s. pod názvom UNIQA d.d.s, a.s.
 • Nové meno spoločnosti ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. je NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Doplnkové dôchodkové spoločnosti

 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 81106 Bratislava
 • NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 81102 Bratislava    
 • STABILITA, d.d.s., a.s.,Bačíkova 5, 04001 Košice    
 • UNIQA d.d.s., a.s., Krasovského 15, 85101 Bratislava    
Zdroj NBS

Autor článku: Iveta Hudáková


Porovnanie fondov z druhého piliera a tretieho piliera nájdete na stránke Finančného kompasu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách