Zverejnené: 23.01.2023

Americký štátny dlhopis 10 ročný


Americký štátny dlhopis 10 ročný - kupujúci poskytuje pôžičku štátu a na oplátku štát platí kupujúcemu fixný úrok pomocou kupónov. Americká centrálna banka uvedie do aukcie tieto dlhopisy pre investičné banky, ktoré ich odkúpia. Následne ich môžu od bánk odkúpiť individuálny investori (v tomto kroku sa rozhoduje o úrokových sadzbách a výnose do splatnosti "yield" - čím je väčší dopyt tým je menší výnos do splatnosti). Pokiaľ je nárast ceny 10-ročného dlhopisu, znamená to vyššie náklady na pôžičky peňazí v následku čoho klesnú ceny akcií.

Dlhopisy môžu byť s trvácnosťou (maturitou) od jedného mesiaca až po tridsať rokov. Tieto dlhopisy predstavujú štátny dlh, ktorý ak si investor kúpi, tak štát vypláca istý výnos a z dôvodu motivácie splácať štátny dlh dlhšie obdobie, je štát motivovaný zvýšiť výnosy na dlhopisoch, ktoré majú dlhšiu maturitu. Označenie dlhopisov s maturitou do jedného roku sa označuje BILL. Dlhopisy s maturitou medzi 1-10 rokov sa označuje NOTE. Dlhopisy s maturitou nad 10 rokov sú označované ako BOND.

Tento dlhopis je najsledovanejším zo všetkých amerických štátnych dlhopisov. Poskytuje značnú výpovednú hodnotu o širšej ekonomickej situácii štátu. Bývalo štandardom, že 10 ročné americké štátne dlhopisy poskytovali akýsi štandard pre pohyb cenu a teda aj výšky hypotekárnych úverov s dobou splatnosti tridsať rokov.

Pokiaľ sa hodnota desaťročného dlhopisu zníži pod hodnotu dvojročného dlhopisu, je vysoká šanca, že sa trh nachádza pred recesiou – príklad je kríza v roku 2008 alebo v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Nie je to avšak pravidlom, avšak tomuto indikátoru je venovaná istá časť pozornosti. Vyššie sadzby ovplyvňujú pôžičky aj pre spoločnosti a teda spomaľujú ich rast. Nižšie sadzby a teda aj výnosy na desaťročnom štátnom dlhopise znamená možnosť využívať lacnejšie a výhodnejšie pôžičky a zvýšiť tak ekonomický rast a rast trhu.

Burzový symbol (ticker) tohto aktíva je CT10. Hodnota je zobrazená v USD (americký dolár).


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách