Zverejnené: 29.04.2022

Amortizácia


Amortizácia je proces znižovania hodnoty veci  za určité obdobie. Je spájaná napríklad s opotrebovaním auta a jeho dielov. O amortizácii hovoríme, kedy nastane situácia, že máte dopravnú nehodu  a súčasné diely auta musia byť nahradené novými. Poisťovňa preplatí iba takú hodnotu dielov, akú mali práve v okamihu, keď došlo k nehode auta. Preto poisťovňa zaplatí iba takú sumu, ktorá zodpovedá rovnako opotrebovaným dielom.

Amortizácii podlieha aj nehmotný majetok s konečnou životnosťou. Pod pojmom amortizácia môžeme rozumieť aj postupnú likvidáciu dlhu alebo aj splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách