Zverejnené: 18.07.2019

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.


Základné informácie o spoločnosti              

Adresa sídla spoločnosti:     Tomášikova 48, 832 65 Bratislava  
IČO:     35820705
E-mail:     [email protected]
[email protected]     0850 111 888
   

Domovská stránka spoločnosti

  http://www.amslsp.sk/

 

História spoločnosti

História spoločnosti siaha až do roku 1965, kedy bola založená spoločnosť Sparinvest KAG. Predtým, v roku 1963 vznikli právne základy pre spoločnosti a investičné fondy (Investment Funds Act – InvFG). V roklu 1969 vznikol Combirent (dnes ESPA BOND COMBIRENT). Bol to prvý rakúsky  dlhopisový fond a v roku 1982 vznikla skupina fondov pod názvom Reserva” dnes ESPA BOND EURO-RESERVA. Po páde železnej opony vznikol fond Danubia-Invest . Dnes ho poznáme pod názvom ESPA STOCK EUROPE-EMERGING. Je to prvý akciový fond so zameraním na východnú Európu. V roku 1991 bola založená investičná spoločnoať Českej sporiteľne – ISCS a od roku 2009 je členom skupiny Erste Asset Management.

Investiční společnost České Spořitelny, a.s. (ISČS, predtým SIS – Společnost České Spořitelny) sa v roku 1992 stala dcérskou spoločnosťou Erste Asset Management a  založila prvé zmiešané investičné fondy ako  Čechoinvest, Moravoinvest a Rentinvest.

V roku  2001 v septembri vznikol Sporo Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol. a.s., správcovská spoločnosť Slovenskej sporiteľne.  Prvými fondmi boli SPORO Korunový dlhopisový fond a SPORO Korunový peňažný fond.

V roku 2002 došlo k zmene názvu spoločnosti Sporo Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. na Asset management Slovenskej sporiteľne, a.s. správ. spol., a.s..

V roku 2008 bola založená spoločnosť Erste Asset Management GmbH a  všetky aktivity týkajúce sa správy aktív v rámci Erste Group sú kontrolované a riadené touto spoločnosťou. Spoločnosť vlastní 81,48 % podiel v ERSTE-SPARINVEST.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách