Zverejnené: 18.04.2017

Autorizovaná platba


Platba, pri ktorej sú zadané všetky povinné údaje ako suma, číslo účtu, alebo číslo karty, dátum platnosti, CVV kód (označenie kontrolného verifikačného kódu uvedeného na platobnej karte ) a následne je platba autorizovaná overovacím kódom zaslaným bankou buď cez sms, alebo vygenerovaním čítačkou, alebo iným spôsobom.