Zverejnené: 18.4.2016

Autorizovaná platba


Hodnotenie
2x

Platba, pri ktorej sú zadané všetky povinné údaje ako suma, číslo účtu, alebo číslo karty, dátum platnosti, CVV kód (označenie kontrolného verifikačného kódu uvedeného na platobnej karte ) a následne je platba autorizovaná overovacím kódom zaslaným bankou buď cez sms, alebo vygenerovaním čítačkou, alebo iným spôsobom.