Zverejnené: 21.07.2022

AÚV - alikvótny úrokový výnos


AÚV je suma, ktorá sa pri nákupe dlhopisu pripočíta k jeho menovitej hodnote, aby investorovi mohol v nasledujúcom výplatnom období prísť na účet celý výnos. Inými slovami, investor si zaplatením AÚV kupuje nárok na výplatu celého výnosu, vrátane tej časti, na ktorú by inak nárok nemal, pretože v čase úročenia ešte nebol majiteľom dlhopisu. Presnú hodnotu AÚV získame výpočtom, ktorý zohľadňuje výšku úroku daného dlhopisu, jeho menovitú hodnotu aj čas uplynulý od dátumu emisie či poslednej výplaty úrokov.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách