Zverejnené: 10.03.2017

Aval


Hodnotenie
3x

Zmenkový alebo šekový ručiteľ, ktorý sa svojím podpisom zaručuje za niektorú osobu zainteresovanú na zmenkovej operácii a výslovne uvedenú na zmenke. Ak na zmenke nie je uvedená osoba, za ktorú avalista ručí, potom sa ručenie vzťahuje na osobu, ktorá zmenku  vystavila. Avalista je rovnakým dlžníkom ako osoba, za ktorú sa zaručil.