Zverejnené: 18.04.2017

Benchmark


Hodnotenie
2x

Je štandard, oproti ktorému možno merať výkonnosť cenného papiera, podielového fondu a pod.

Všeobecne platí, že ako bechmark na trhu sa používajú indexy. Napríklad Standard & Poor’s 500, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite, apod.