Zverejnené: 19.04.2017

Bonifikácia


V bankovníctve ide o formu finančného zvýhodnenia alebo vylepšenia produktu.

Bonifikácia sa poskytuje vo forme zliav, prémií, zvýhodnení produktov ako napr. pri hypotekárnom úvere pre mladých (bonifikácia k úrokovej sadzbe vo výške 3%).

V poisťovníctve ide o zvýhodnenie poistníka alebo poistného, ktorý splnil dohodnuté alebo predpisom stanovené podmienky. Bonifikácia sa poskytuje formou zľavy na poistnom alebo zvýhodnením ako je zvýšenie poistného plnenia prémiou.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách