Zverejnené: 15.03.2017

Bonita klienta


Vplyv bonity klienta na hypotéku

Bonita klienta je bankový pohľad na rizikový profil klienta. Skladá sa zo skóre, výpočtu disponibilného príjmu a vyhodnotenia informácii získaných z interných a externých databáz.

Skóre – je číselným vyjadrením rizikového profilu klienta na základe vyhodnotenia jeho socio-demografických charakteristík (napr.: vzdelanie, typ bývania, počet detí klienta atď..). Tento štatistický prístup hodnotí platobnú disciplínu klientov s určitým socio-demografickým profilom v minulosti, na základe ktorej sa snaží predpovedať, aká bude platobná disciplína klientov s podobným profilom v budúcnosti.

Interné databázy – databáza vlastných neplatiacich klientov alebo podvodníkov banky

Externé databázy –  databáza Sociálnej poisťovne (overenie zamestnania a výšky príjmu), databáza Medzibankového úverového registra (overenie platobnej disciplíny a úverového zaťaženia v iných bankových inštitúciách)

Bonita klienta má zvyčajne rozhodujúci vplyv na stanovenie úrokovej sadzby úverových produktov (hypotéky, pôžičky, autoúvery).

Každá banka má vlastný prepočet bonity klienta, ktorý nezverejňuje. Preto ak chce človek zistiť presný výpočet bonity v konkrétnej banke, musí banku navštíviť osobne, prípadne využiť služby sprostredkovateľov, ktorí majú s touto bankou spoluprácu.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách