Zverejnené: 07.04.2017

Bonus


Bonus v latinčine znamená dobrý. V poistení ide o zľavu na poistnom (Havarijné poistenie a Povinné zmluvné poistenie) alebo zvýhodnenie plnenia poisťovne za priaznivý škodový priebeh.

Ak je klient poisťovne opatrný a jazdí  bez spôsobenia škody, teda poistenie a ani  náhradu škody klient nevyužil,  získa  od poisťovne na poistnom zľavu, teda bonus.

Pri havarijnom poistení platí, že keď poistený – vodič jazdí bez havárii mal by dostať lacnejšiu poistku. Bonus sa vzťahuje na vodiča, nie na auto. Ak klient predá motorové vozidlo a chce si poistiť iné motorové vozidlo, má nárok na bonus. Svoj bonus si klient poisťovne môže preniesť aj do novej poisťovne.  Bonus za bezškodový priebeh sa udeľuje na základe zápočtového listu z predchádzajúcej poisťovne, ktorý je poisťovňa povinná vystaviť do troch týždňov od ukončenia poistenia.

Zľavu na poistnom poisťovňa určí podľa tabuliek, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy. Ak vzniklo klientovi  právo na bonus, tak ho dostane od prvého dňa nasledujúceho poistného obdobia. Aj každú ďalšiu zľavu poisťovňa dá vždy od začiatku nasledujúceho poistného obdobia.
Poistený prichádza o celý bonus ak spôsobil škodu pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo sa bezdôvodne odmietol podrobiť skúške alebo vyšetreniu na zistenie týchto návykových látok.

Zľavy a bonusy pri poistení

  • vernostné zľavy
  • zľavy na poistenie pre dôchodcov
  • zľavy na poistenie pre držiteľov preukazu ZŤP
  • zdarma niektoré asistenčné služby
  • bonus za bezškodový priebeh (niektoré poisťovne až do výšky 60 %)
  • výhodné pripoistenia


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách