Zverejnené: 13.10.2022

Call option


Call opciion je opcia, ktorá predstavuje zmluvu týkajúcu sa práva na nákup alebo predaj určitého aktíva (cenného papiera, meny, komodity), pričom sa tento obchod môže, ale nemusí uskutočniť. V prípade call opcie hovoríme o práve kúpiť aktívum,  opačná strana má povinnosť predať aktívum, ak si to bude držiteľ call opcie želať. Kupujúci zaplatí držiteľovi aktíva čiastku za svoje právo vyžiadať od držiteľa toto aktívum za dojednanú cenu.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách