Zverejnené: 16.03.2017

Cash advance


Cash advance alebo záloha v hotovosti je doplnková služba, ktorá sa poskytuje k platobným kartám.

Spôsob využitia služby Cash advance

Slúži na výber hotovosti (domácej, prípadne aj cudzej meny) pomocou platobnej karty priamo na pobočkách bánk  alebo aj v zmenárňach. Miesto kde si chce klient týmto spôsobom vybrať hotovosť, musí byť označené logom platobného systému, ktoré majú platobné karty ako napr. MasterCard, Maestro, Visa a pod..

Výber hotovosti môže klient zrealizovať na vybraných miestach predložením svojej platobnej karty, platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz, pas) a oznámením zamestnancovi banky výšku vyberanej sumy.

Cash advance je možné v niektorých prípadoch využiť aj pri pokladniach v supermarketoch, pripadne v iných obchodoch, kde túto službu ponúkajú. To znamená, že priamo v obchode, kde platíme za tovar si namiesto platby kartou vyberieme peniaze. Pokladníčka vezme kartu, pomocou POS terminálu z karty stiahne sumu peňazí a túto nám vyplatí v hotovosti.

Poplatky za službu Cash advance sú v jednotlivých bankách rôzne a je lepšie si poplatok vopred zistiť. Pretože sa niekedy môže pohybovať na hranici jedného až dvoch percent z vyberanej sumy, ale zároveň je aj stanovená minimálna výška poplatku za výber.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách