Zverejnené: 12.08.2022

Centrálna banka


Centrálna banka je verejná inštitúcia, ktorá spravuje menu krajiny, t. j. objem peňazí v obehu. Cieľom centrálnej banky je cenová stabilita. Jedným z hlavných nástrojov každej centrálnej banky v rámci jej menovej politiky je stanovovanie úrokových sadzieb. V centrálnej banke nie je možné otvoriť si účet, ani požiadať o úver, nakoľko je verejným subjektom a jej účelom nie je tvorba zisku.

Centrálna banka eurozóny vrátane Slovenska je Európska centrálna banka. Hlavnou úlohou ECB je cenová stabilita v eurozóne a zachovanie kúpnej sily eurosystému. Pod ECB je 19 európskych krajín, ktoré prijali euro ako svoju menu. Každá krajina eurozóny má aj národnú banku, ktorá je súčasťou eurosystému a guvernér každej členskej krajiny je reprezentovaný v rade guvernérov.

Krajiny EU, ktoré prijali euro:

 •     Belgicko od roku 2002
 •     Cyprus od roku 2008
 •     Estónsko od roku 2011
 •     Fínsko od roku 2002
 •     Francúzsko od roku 2002
 •     Grécko od roku 2002
 •     Holandsko od roku 2002
 •     Írsko od roku 2002
 •     Litva od roku 2015
 •     Luxembursko od roku 2002
 •     Lotyšsko od roku 2014
 •     Malta od roku 2008
 •     Nemecko od roku 2002
 •     Portugalsko od roku 2002
 •     Rakúsko od roku 2002
 •     Slovensko od roku 2009
 •     Slovinsko od roku 2007
 •     Španielsko od roku 2002
 •     Taliansko od roku 2002
 

    Taliansko (od roku 2002)


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách