Zverejnené: 15.03.2017

Čerpanie hypotéky


Čerpanie hypotéky môže mať viaceré podoby (jednorazové, postupné)

Jednorazové čerpanie – štandardne sa využíva pri všetkých typoch hypoúverov, mimo hypoúver poskytnutého na výstavbu alebo rekonštrukciu. Banka po splnení všetkých podmienok čerpania pošle peniaze z úveru buď na účet klienta alebo na účet predajcu (v prípade kúpy nehnuteľnosti)

Postupné čerpanie – môže mať dve formy, kde banka môže pustiť určitú časť úveru na účet klienta bez preukázania jeho použitia, no ďalšiu časť úveru pustí až po zdokladovaní celej výšky úveru (napr. 1 čerpanie je vo výške 70% úveru, zvyšných 30% úveru pustí až po zdokladovaní účelu úveru v celej 100% výške).

Druhým typom postupného čerpanie je neobmedzené množstvo čerpaní vždy len na základe predložených dokladov preukazujúcich účel úveru (napr. 1 čerpanie môže byť refinancovaním už zainvestovaných klientových prostriedkov vo výške 10% z výšky úveru, 2 čerpanie môže byť spustené napr. na účet dodávateľa vo výške 15% z výšky úveru, 3 čerpanie pustí znova na účet klienta na základe bločkov alebo faktúr v istej výške a pod.) Pri tomto type čerpania je však určená minimálna výška každej tranže úveru, napr. 2 500 EUR.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách