Zverejnené: 27.08.2019

Čo ak banka zamietne hypotéku?


Article image

Banky si pred poskytnutím hypotéky skutočne dôkladne a detailne overia všetky potrebné informácie a pokiaľ ste pre ňu z akéhokoľvek dôvodu rizikový, hypotéku vám zamietne. Či dostanete alebo nedostanete hypotéku, na to má vplyv viacero faktorov a podmienok. Veľmi dôležité je akú máte bonitu, finančnú minulosť a aká je  vaša platobná disciplína.

Dôvody, prečo vás banka môže zamietnúť

Bonita klienta

Najčastejším problémom žiadateľa  je bonita – výška príjmu a celková finančná situácia klienta. Aby ste úver získali, musíte mať nielen dostatočný príjem, ale tento príjem musí byť aj stabilný, aby ste hypotéku mohli splácať.

Ak máte nízky príjem, môžete pribrať do úverového vzťahu ručiteľa alebo spolužiadateľa k hypotéke, kedy sa zvýši príjem pre posúdenie schopnosti splácať úver a zároveň pre banku dvaja žiadatelia namiesto jedného znamenajú väčšiu istotu. Ak by sa vám nepodarilo nájsť spoludlžníka, požiadajte o nižší úver na dlhšiu dobu splatnosti, čím by ste sa mohli zmestiť do splátky aj s rezervou, ktorú banka potrebuje, aby mala istotu, že hypotéku budete môcť splácať.

Príjem žiadateľa

Ak ste živnostník alebo máte pracovnú zmluvu na dobu určitú, môže to byť problém. Živnostníci patria medzi viac rizikovejších klientov, keďže nemajú také stabilné príjmy ako bežní zamestnanci na trvalý pracovný pomer. Aj zamestnanci s pracovnou zmluvou na dobu určitú sa k hypotéke dopracujú  ťažšie, aj keď niektoré banky na základe individuálneho posúdenia môžu hypotéku schváliť aj takémuto žiadateľovi.

Záznam v úverovom registri

Úverový register neplatičov je  databáza, kde si vymieňajú banky informácie o svojich klientoch a žiadateľoch o úver. Záznamy sa archivujú po dobu 5 rokov a ich vymaz nastane až po tomto období.  Nie každý negatívny záznam v registri musí znamenať,  že vám banka neposkytne hypotéku.  Ak dôjde jednorazovému omeškaniu so splatnosťou nejakej pôžičky, nie je to dôvod na zamietnutie hypotéky. Ak Vám banka zamietla úver kvôli záznamu z registra, muselo ísť už o vážnejší problém s finančnou disciplínou.

Ak máte záznam v úverovom registri kvôli vašej nedostatočnej disciplíne pri splácaní  úveru, v tomto prípade je možné buď počkať na zmazanie záznamu z registra po uplynutí príslušnej lehoty, prípadne skúsiť požiadať o hypotéku cez niekoho iného, ako napríklad cez rodinného príslušníka. Ide však o veľmi rizikový krok a určite by ste ho nemali robiť, ak nemáte úplnú istotu, že budete vedieť hypotekárny úver splatiť. Pokiaľ Vás už jedna banka z dôvodu zlého záznamu v registroch odmietla, zvyčajne nepomôže ani to, ak požiadate o úver v inej banke.

Podmienky maximálneho zadĺženia

Výška príjmu žiadateľa je najdôležitejším kritériom pre banku pri rozhodnutí o poskytnutí hypotéky. Po zavedení zmien v hypotékach od 1.júla 2018, banky museli sprísniť kritériá pri tzv. maximálnom zadĺžení. Žiadateľ o úver tak môže byť zadĺžený maximálne do výšky 8 násobku jeho ročnej čistej mzdy.

Výška hypotéky a hodnota zakladanej nehnuteľnosti

Problémom býva aj požadovaná výška hypotéky vzhľadom k hodnote zakladanej nehnuteľnosti. Banky vyžadujú založenie nehnuteľnosti z dôvodu, aby mali istotu, že sa im požičané peniaze vrátia. Ak si chcete požičať príliš vysokú sumu vzhľadom k nehnuteľnosti, alebo že hodnota nehnuteľnosti je sporná a banke na základe interného posúdenia vyšla nižšia hodnota ako v prípade znaleckého posudku, banka hypotéku zamietne. V takom prípade môžete založiť aj inú nehnuteľnosť s vyššou hodnotou, alebo založiť dve nehnuteľnosti, ktorých spoločná hodnota bude vyššia.  

Ak plánujete požiadať o hypotéku, nežiadajte o ňu opakovane a vyhýbajte sa zamietnutým žiadostiam. Banky sa pri opätovných žiadostiach pozerajú na zamietnuté žiadosti, ktoré vidia v úverovom registri a  nevedia, z akého dôvodu k zamietnutiu žiadostí o hypotéku v iných bankách došlo. Čím ich je viac, tým je to pre vás horšie. Preto nás kontaktujte na našom  portáli  Finančný kompas a my vám sprostredkujeme stretnutie s niektorým z našich hypotekárnych špecialistov, ktorý vám odborne poradí a pomôže nájsť optimálne riešenie.

 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta Hudáková

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách