Zverejnené: 11.10.2019

Čo robiť, ak mám hypotéku a nezvládam ju splácať?


Article image

Mať finančné problémy je nepríjemná záležitosť. Strata zamestnania alebo dlhodobá práceneschopnosť dostanú človeka do ťaživej finančnej situácie, ktorá sa  odrazí  na schopnosti splácať úver. Čo robiť v takom prípade, ak nedokážete splácať úver?

Najčastejšou chybou, ktorej sa klienti dopúšťajú je, že pri problémoch so splácaním úveru prestanú s bankou komunikovať a odkladajú riešenie situácie na poslednú chvíľu. Problém sa však nevyrieši sám, preto je rozhodne potrebné s bankou komunikovať. Banku a jej výzvy na zaplatenie omeškaných splátok v žiadnom prípade neignorujte. Vystavujete sa oveľa väčším problémom, ako navýšeniu dlhu o niekoľko desiatok percent.

Ako banka postupuje pri nesplácaní hypotéky

Ak meškáte so  splátkami hypotekárneho úveru, na začiatku vás bude banka kontaktovať. Po 10. dňoch príde prvá pripomienka, zvyčajne formou SMS správy alebo emailu. Banka zatiaľ len upozorní klienta na omeškanie, pretože to môže súvisieť napríklad so zmenou účtu, aktuálnym a krátkodobým nedostatkom finančných prostriedkov na účte.

Neskôr už príde na rad telefonické upozornenie alebo kontaktovanie klienta a písomná upomienka poštou. V tomto prípade už banka reaguje prísnejšie, najmä ak sa klient neozýva a neodpovedá na predošlé komunikácie banky. Za písomnú upomienku za omeškanie si už banky účtujú aj poplatky, obvykle vo výške niekoľko desiatok eur.

Ak nereagujete ani na tieto formy upozornenia, príde na rad výzva na predčasné splatenie celej hypotéky, obvykle po 3. až 4. mesiacoch. Banka má právo pristúpiť k tejto výzve na základe podmienok dojednaných v zmluve o úvere. Väčšina klientov už začne po tejto výzve s bankou komunikovať. Je to najmä preto, že vo výzve je  vymenované, aký postup bude nasledovať ďalej, ak sa klient s bankou nedohodne.

Medzi 6. a 9. mesiacom od nesplácania hypotéky, ak nereagujete, banka podáva návrh na vykonanie dražby nehnuteľnosti dražobnej spoločnosti. Dražobná spoločnosť pošle ďalšiu výzvu na splatenie úveru a vyhnutie sa dražby. Dražba sa môže uskutočniť najmenej 30 dní po stanovení termínu. Presný termín dražobná spoločnosť oznámi. Posledná možnosť na vyplatenie dlhu (a už aj nákladov dražby) končí potom, čo sa otvorí dražba.

Banky ponúkajú niekoľko možností riešenia

Odklad splátky

Odklad splátky istiny alebo celého úveru vám banka poskytne podľa vlastného uváženia. Potrebné je však podať písomnú žiadosť, ak vám takúto možnosť banka poskytne. Odpustené splátky budete musieť samozrejme doplatiť. Po uplynutí obdobia odkladu sa väčšinou odpustené splátky rovnomerne rozdelia do splácania úveru. Takýto odklad sa väčšinou poskytuje na maximálne 6. mesiacov. Dôvod platobnej neschopnosti však musí byť opodstatnený (strata zamestnania, dlhodobá PN a pod.).

Predlženie lehoty splatnosti

Banka vám môže ponúknuť aj možnosť predĺženia splatnosti úveru. To znamená, že si predĺžite celkové splatenie úveru o také časové obdobie, aby sa vám mesačná splátka znížila na sumu, ktorú budete schopný splácať. Samozrejme tým pádom aj viac preplatíte.

Refinancovanie úveru

Ďalšou možnosťou riešenia problému je refinancovanie. Je to výhodné pre tých, ktorí majú niekoľko úverov a potrebujú ich spojiť do jedného. Môžu si tak nie len znížiť splátku, ale aj sprehľadniť finančné výdavky. Banka si ale nanovo preveruje bonitu klienta, čiže schopnosť splácať svoje záväzky riadne a načas, a taktiež aj platobnú disciplínu.

Niekoľko rád na záver

Najlepšie je snažiť sa takýmto situáciám vždy predísť a aj tu má klient na výber z viacerých možností. Mať vytvorenú rezervu vo výške 6 mesačných splátok, mať poistenie životných rizík alebo úveru, kedy poisťovňa splatí zostatok istiny úveru, nastavenie výšky splátok, kedy by malo platiť pravidlo, že maximálna výška mesačných splátok všetkých úverov (hypotekárneho, spotrebného, kreditné karty) je 40 % z príjmu vašej domácnosti.

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách